Ανοίγει ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς – Δείτε τις τιμές των εισιτηρίων για να περάσετε το φαράγγι

Ανοίγει ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς – Δείτε τις τιμές των εισιτηρίων για να περάσετε το φαράγγι

Την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και την επιβολή εισιτηρίου για την είσοδο στο φαράγγι ανακοίνωσε ο Φορέας Διαχείρισης.

Αναλυτικά όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Για λόγους ασφάλειας των επισκεπτών (εκδήλωση βραχοπτώσεων στο ανώτερο τμήμα της διαδρομής και εργασίες συντήρησης εν εξελίξει), η πεζοπορία εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για το διάστημα από την Κυριακή 01 Μαΐου 2022 και έως και την Τρίτη 03 Μαΐου 2022 θα επιτρέπεται μόνο για το κατώτερο τμήμα της διαδρομής και για μήκος έως 2χλμ, ήτοι από τη νότια είσοδο (φυλάκιο Αγίας Ρουμέλης), έως το χώρο ανάπαυσης «Αφέντης Χριστός». Από την Τετάρτη 04 Μαΐου 2022, και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας των επισκεπτών, ο Εθνικός Δρυμός θα είναι προσβάσιμος και από τις δύο εισόδους για το σύνολο της διαδρομής.

Ωράριο επισκεψιμότητας
Βάσει της ίδιας Απόφασης, το ωράριο επισκεψιμότητας του Εθνικού Δρυμού, γενικά, για το έτος 2022 διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α. η είσοδος επιτρέπεται κατά το διάστημα 07:00-13:00, για τους επισκέπτες που θα
διασχίσουν το σύνολο της διαδρομής (Ξυλόσκαλο – Αγία Ρουμέλη ή Αγία Ρουμέλη-
Ξυλόσκαλο) ή τμήμα αυτής.
Β. η είσοδος επιτρέπεται κατά το διάστημα 13:00 – 15:00, για τους επισκέπτες που θα
κινηθούν αποκλειστικά και μόνο στα δύο (2) πρώτα χιλιόμετρα από την βόρεια ή τη νότια είσοδο και συγκεκριμένα στις διαδρομές «Ξυλόσκαλο – χώρος ανάπαυσης Νερούτσικο», και «Αγιά Ρουμέλη – χώρος ανάπαυσης Αφέντης Χριστός».
Γ. σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες θα πρέπει να έχουν εξέλθει του Εθνικού Δρυμού το αργότερο έως τις 18:00.

Υπενθυμίζεται ότι η πεζοπορία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο κατά μήκος του
κεντρικού μονοπατιού. Οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό και το ωράριο λειτουργίας, το περιεχόμενο των ενημερωτικών πινακίδων και τους εθνικούς κανονισμούς για την ασφάλεια κατά του COVID-19.

Η διάσχιση του μονοπατιού απαιτεί καλή φυσική κατάσταση. Ενημερώνεται το κοινό ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παροχής ιατρικής βοήθειας για οποιοδήποτε
περιστατικό.

Εφόσον οι καιρικές ή άλλες φυσικές συνθήκες, σε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, μεταβληθούν σε βαθμό που ενδέχεται να θέσουν ζητήματα ασφαλείας των επισκεπτών ή/και των εργαζομένων ή/και του χώρου, ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., δύναται να αποφασίσει επιμέρους έκτακτες ρυθμίσεις ή και πλήρη απαγόρευση της εισόδου των επισκεπτών και της διάσχισης.

Επίσης στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι βάσει της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/26828/406 (ΦΕΚ Β’1414/24.03.2022) θεσπίστηκε εισιτήριο εισόδου στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, το οποίο αποτελεί πόρο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., καθώς και των όμορων Δήμων του Δρυμού.

Με την καταβολή του συμβάλλετε σημαντικά στις δράσεις του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για την
διατήρηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας καθώς και στην υλοποίηση βασικών εργασιών εντός του Εθνικού Δρυμού, όπως η ετήσια συντήρηση του κεντρικού μονοπατιού, η συντήρηση & η βελτίωση υποδομών, η καθαριότητα και η επόπτευση του χώρου.

Κατηγορίες Εισιτηρίου
Διακρίνονται οι εξής τύποι εισιτηρίου:

 

 

Εξαιρέσεις από την καταβολή εισιτηρίου
Δεν υποχρεούνται σε καταβολή εισιτηρίου οι ακόλουθοι:

 

Σημειώσεις:
(1) Όσον αφορά τις κατηγορίες «Ομαδικό& 10 ατόμων (για κάθε μέλος της ομάδας)» καθώς και «Εισιτήριο εισόδου εκπαιδευτικού σκοπού», διευκρινίζεται ότι δεν θα υπάρχει η δυνατότητα της ταυτόχρονης χρήσης του δικαιώματος εξαίρεσης από την καταβολή εισιτηρίου που τυχόν έχουν κάποια από τα άτομα της ομάδας που συμμετέχουν στην εκδρομή.
(2) To εισιτήριο εισόδου είναι το ίδιο ανεξάρτητα εάν επιθυμείτε να διασχίσετε μόνο για
λίγα χιλιόμετρα, ή εάν σκοπεύετε να κάνετε όλη τη διαδρομή.
(3) Σε περίπτωση που έχετε εκδώσει κάποιας κατηγορίας μειωμένο εισιτήριο, θα πρέπει να φροντίσετε να κρατάτε μαζί σας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία/έγγραφα, διαφορετικά, σε περίπτωση ελέγχου, θα επιβαρυνθείτε με πρόστιμο που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο της τιμής του αναλογούντος εισιτηρίου.

Τρόπος έκδοσης εισιτηρίου
Εισιτήριο εισόδου στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς μπορείτε να εκδώσετε με τους εξής
τρόπους :

Ηλεκτρονικά
Η σχετική ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή. Θα υπάρξει ενημέρωση στην ιστοσελίδα
www.samaria.gr, καθώς και στο facebook: @samaria.gr, όταν ξεκινήσει να λειτουργεί.

Από την είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς
Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας και από τις δύο εισόδους του φαραγγιού
(Ξυλόσκαλο Ομαλού & Αγία Ρουμέλη), κατά την άφιξή σας εκεί.

Σημεία ελέγχου
Είναι σημαντικό, εκτός του εισιτηρίου σας & τυχόν σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, να φυλάσσετε & το επιπλέον απόκομμα που θα σας δοθεί κατά την είσοδό σας στο φαράγγι, καθώς θα σας ζητηθεί για έλεγχο στην έξοδο. Αυτό γίνεται για την ασφάλεια των επισκεπτών, καθώς με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται ο αριθμός των ατόμων που εισήλθαν και εξήλθαν. Ο έλεγχος γίνεται στις δύο εισόδους (Ξυλόσκαλο και Αγία Ρουμέλη).