Η γυναίκα και το νεογνό στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

 

Η γυναίκα και το νεογνό στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης το βιβλίο με θέμα: «Η γυναίκα και το νεογνό στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας», που συνέγραψαν οκτώ Μαίες της Κρήτης, που είναι η Ευαγγελία Αντωνίου, η Βικτωρία Βιβιλάκη, η Αναστασία Ρωμανίδου, η Δέσποινα Ντάγκα, η Ευαγγελία Βασιλάκη, η Ευαγγελία Σουρανάκη, η Κατερίνα Κεφαλογιάννη και η Ελένη Λενταράκη.
Τα κείμενα που περιέχει το βιβλίο είναι μια προσπάθεια που έγινε από μια ομάδα μαιών, με σκοπό να γίνει ευρύτερα γνωστός ο ρόλος της μαίας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αλλά και γενικότερα σε οποιοδήποτε πλαίσιο και αν χρειαστεί να εργασθεί. Επίσης στο να μπορεί το πόνημα αυτό να διαβαστεί με άνεση και ενημερωτικά από μαία ή όποιον θα ενδιαφερόταν για το θέμα.
Όπως τονίζεται στην εισαγωγή του, «στην Ελληνική πραγματικότητα οι μεταρρυθμίσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν έχουν καταφέρει να επιλύσουν τα επιτακτικά προβλήματα όσον αφορά την ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, την αποτελεσματικότητα και ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Ο ιατροκεντρικός χαρακτήρας του συστήματος υγείας είναι σημαντική τροχοπέδη στις επιδιώξεις αυτές, αφού περιορίζει την αυτονομία των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας και της ομάδας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας κατ’ επέκταση, ο ρόλος της οποίας είναι σημαντικότατος για τη διασφάλιση της βελτίωσης της υγείας του πληθυσμού.
Οι συχνές συγκρούσεις, η ελλιπής δράση και τελικά οι φτωχές παροχές στη γυναίκα και στο παιδί, που καλείται η μαία /ο μαιευτής να προσφέρει στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ενός εκσυγχρονισμένου συστήματος υγείας ήταν το «λάκτισμα» της απόφασης της συγγραφής αυτού του βιβλίου από την ομάδα των μαιών, που το συνέταξε».
Ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας στη Γενική Ιατρική Χρήστος Λιονής τονίζει στον πρόλογο του βιβλίου ότι «η έκδοση του βιβλίου συμπίπτει με μια χρονικά κρίσιμη περίοδο στη χώρα μας, στην οποία συζητιέται ξανά η αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αλλά και γενικότερα όταν προβάλλεται στη διεθνή βιβλιογραφία η συζήτηση για την κλινική αποτελεσματικότητα για την ανάδειξη μέτρων που διευρύνουν το χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας».
Μ.Π.