Πρόγραμμα για την προστασία των κεδρόδασων Ελαφονήσου, Φαλασάρνων, Γαύδου και Χρυσής

Πρόγραμμα για την προστασία των κεδρόδασων Ελαφονήσου, Φαλασάρνων, Γαύδου και Χρυσής

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων σε συνεργασία με τα Δασαρχεία Λασιθίου και Χανίων καθώς και με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ξεκίνησαν από τις αρχές του χρόνου την υλοποίηση του τετραετούς προγράμματος JUNICOAST, το οποίο αποτελεί μία από τις έξι εθνικές προτάσεις που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE+2007-2013 για το περιβάλλον. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η προστασία του οικότοπου των παράκτιων αμμοθινών με είδη κέδρων, που βρίσκονται στις περιοχές της Κρήτης (νήσος Γαύδος, Ελαφόνησος, Φαλάσαρνα, και Νήσος Χρυσή), καθώς και σε 4 περιοχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Μήλος, Πούαιγος, Νάξος και Ρόδος).
Όπως τόνισε στο «ν.Κ.» ο Ερευνητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του ΜΑΙΧ Γιώργος Καζάκης, «οι οικότοποι αυτοί στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν διάφορες φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές (π.χ. περιορισμένη φυσική αναγέννηση, κακή διαχείριση τουρισμού, έλλειψη δημόσιας ευαισθητοποίησης, απορρίμματα, κίνδυνος πυρκαγιάς, υλοτόμηση, υπερβόσκηση). Μέσω του προγράμματος και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς θα πραγματοποιηθούν δράσεις για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των απειλών αυτών».
Σύμφωνα με τον ίδιο, πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος είναι να προωθήσει και να καταστήσει δυνατή την μακροχρόνια προστασία και διατήρηση του οικοτόπου των παράκτιων αμμοθινών με είδηJuniperus Ελλάδα. Συγκεκριμένα:
Να συμβάλει στην ενοποίηση καi διάδοση της γνώσης για την προστασία, αποκατάσταση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του οικοτόπου στην Ελλάδα.
■ Να προσδιορίσει και να αποτρέψει φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές οι οποίες οδηγούν στην μακροχρόνια υποβάθμιση του οικοτόπου.
■ Να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δράσεις για την μακροπρόθεσμη προστασία και αποκατάσταση του οικοτόπου.
■ Να παρέχει υποστήριξη για καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση στις περιοχές Natura 2000 μέσω της συμμετοχής και εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων φορέων.  
Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των Εταίρων στο ΜΑΙΧ, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε περιοχή, το πρόγραμμα δράσεων, καθώς και η ανάγκη συμμετοχής αρμόδιων φορέων αλλά και της τοπικής κοινωνίας.
Όπως ανέφερε ο κ. Καζάκης, «Tο πρόγραμμα θα ασχοληθεί με όλες τις γνωστές τοποθεσίες του οικοτόπου στις περιοχές της Κρήτης και του Νότιου Αιγαίου που ανήκουν στο Ελληνικό δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Όλες οι δράσεις του προγράμματος θα εφαρμοστούν στις περιοχές της Κρήτης στις οποίες απαντάται ο ανωτέρω οικότοπος και οι οποίες καλύπτουν περίπου το 54% του οικοτόπου αυτού στην Ελλάδα. Επιπλέον οι προβλεπόμενες δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού θα εφαρμοσθούν και στις περιοχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, τον πρώτο χρόνο θα διεξαχθούν 9 προκαταρκτικές δράσεις.
Μ.Π.