Θετικός ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά συστήματα

 

Θετικός ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά συστήματα

Θετικός ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά συστήματα

Ψηφίσθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Βουλή ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά, γεγονός που δίνει λύση σε μια σειρά από προβλήματα, καθώς οριστικοποιείται πλέον το καθεστώς για την ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, με στόχο ν’ αρθεί το αδιέξοδο με τις περίπου 8.000 αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και παραμένουν ανενεργές.
Ειδικότερα με το νέο νόμο ορίζεται σαφές χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση από την ΡΑΕ. Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και για έκδοση απόφασης εξαίρεσης θ’ αξιολογούνται και θα εξετάζονται αντίστοιχα, μέχρι την 28-2-2009, όσες  έχουν υποβληθεί μέχρι και την 31-5-2007, θα αξιολογούνται μέχρι τις 30-4-2009 όσες έχουν υποβληθεί έως και τις 30-6-2007 και μέχρι την 31-12-2009 όσες έχουν υποβληθεί έως τις 29-2-2008.
Όπως τόνισε στο «ν.Κ.» ο πρόεδρος του ΤΕΕ/Δυτ. Κρήτης Αντώνης Πιταριδάκης, «είναι σίγουρα πολύ σημαντικό ότι με το νέο νόμο ξεκαθαρίζεται το τοπίο όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση παραγωγής από Φ/Β από τη ΡΑΕ, καθώς και ότι οριστικοποιούνται νέες τιμές πώλησης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας. Επικροτούμε το γεγονός ότι επιτέλους γίνεται αναφορά για ενίσχυση και κίνητρα εγκατάστασης συστημάτων σε κτίρια, πλην όμως θα πρέπει να αναμένουμε τη σχετική υπουργική απόφαση όπου θα καθοριστούν αυτά.
Αυτό που επίμονα θέτουμε ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας ήταν και είναι να ενταχθεί πλήρως το όλο ζήτημα στο Μακροχρόνιο Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό της χώρας. Να διακρίνεται από συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς στόχους (ποσοτικούς/ποιοτικούς, διαχρονική εξέλιξη, γεωγραφική κατανομή, κατανομή ισχύων κλπ.) αναλυτικά χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, συγκροτημένες δέσμες μέτρων, κινήτρων και ενεργειών, αυστηρά καθορισμένους προϋπολογισμούς και εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδότησης (π.χ. στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013   και του Αναπτυξιακού Νόμου)».
Ο ίδιος επεσήμανε ότι «κατά την άποψη του ΤΕΕ, κατά προτεραιότητα πρέπει να υποστηριχτούν οι εφαρμογές Φ/Β Συστημάτων του αμιγούς οικιακού τομέα (π.χ. ισχύος μέχρι 10 ΚWp) και γενικότερα του κτιριακού τομέα (με ενσωμάτωση των Φ/Β στο κέλυφος του κτιρίου και στις στέγες). Γενικά, να θεσπιστεί διακριτή υποστήριξη των μικρών Φ/Β μονάδων με προτεραιότητα εφαρμογών στα νησιά. Με άλλα λόγια πρέπει να στηριχτούν οι αυτοπαραγωγοί που δεν συνδέονται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με την υψηλότερη δυνατή επιχορήγηση του κόστους επένδυσης».
Τέλος κατέληξε λέγοντας ότι «ο τομέας των ΑΠΕ είναι εξαιρετικά σημαντικός ιδιαίτερα για την Κρήτη με το εξαιρετικά πλούσιο δυναμικό για ΑΠΕ. Και τίθεται για ακόμη μια φορά η αναγκαιότητα διασύνδεσης του νησιού μας, κάτι ιδιαίτερα ευκολότερο πλέον τεχνικά και οικονομικά, με το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, ώστε να αρθούν οι περιορισμοί για την εντατική πλέον εκμετάλλευση των ΑΠΕ.
Αναλυτικότερη εκτίμηση από το ΤΕΕ, θα γίνει μετά την ολοκληρωμένη μελέτη του πιο πάνω νόμου».
Μ.Π.