Πρόταση για βελτιστοποίηση του παραγόμενου κόμποστ από τη ΔΕΔΙΣΑ

Πρόταση για βελτιστοποίηση του παραγόμενου κόμποστ από τη ΔΕΔΙΣΑ

Πρόταση για βελτιστοποίηση του παραγόμενου κόμποστ από τη ΔΕΔΙΣΑ

Μια σημαντική πρόταση που υπέβαλα η ΔΕΔΙΣΑ στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης του Ταμείου Συνοχής και στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομίας για την βελτιστοποίηση της ανάκτησης και κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος των Αστικών Στερεών Αποβλήτων έλαβε πρόσφατα την προέγκριση από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες και έχει σημαντικές πιθανότητες να ενταχθεί για χρηματοδότηση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε από τη ΔΕΔΙΣΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, με τη ΔΕΥΑΧ, με το Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων και με τη Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων, ενώ θα υπάρξει συνεργασία, αν εγκριθεί τελικά η πρόταση, και μ’ ένα Νορβηγικό πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Σημειώνεται πως η πραγματοποίηση της πρότασης θα έχει ως αποτελέσματα: α) Τη βελτίωση της ποιότητας των οργανικών υπολειμμάτων, που εισέρχονται στους χώρους κομποστοποίησης του ΕΜΑΚ Ακρωτηρίου β) τη βελτίωση της διαδικασίας κομποστοποίησης, γ) τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου κόμποστ, δ) την εμπορία μεγάλου μέρους του παραγόμενου κόμποστ 3) τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα επιτρέπει τη συνέχιση των δράσεων αυτών και μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του έργου, που ο προϋπολογισμός του είναι 2.220.000 ευρώ.
Όπως σημείωσε στο «ν.Κ.» ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΙΣΑ Λευτέρης Κοπάσης, “Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων στα Χανιά η ΔΕΔΙΣΑ λειτουργεί την μία από τις 3 εγκαταστάσεις της χώρας μας και μάλλον με τα καλύτερα αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτάσσουν την πρόληψη δηλαδή τη μείωση της παραγωγής των απορριμμάτων, στην συνέχεια την επαναχρησιμοποίηση μετά την κομποστοποίηση, στην προτελευταία θέση προτεραιοτήτων βρίσκεται η ανακύκλωση και στο τέλος η θερμική επεξεργασία που ακόμα δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Σχετικά με την κομποστοποίηση, η ΔΕΔΙΣΑ πράγματι κάνει μια σπουδαία προσπάθεια ενώ το παραγόμενο προϊόν συγκεντρώνει μέχρι σήμερα τις καλύτερες κριτικές εκεί όπου έχει ελεγχθεί ή χρησιμοποιηθεί. Σχετικά με την παραγωγή σήμερα χρησιμοποιείται η μία εκ των δύο δεξαμενών του Εργοστασίου, όπου το ζυμώσιμο και οργανικό κλάσμα των αστικών στερεών αποβλήτων, αναμιγνύεται με τεμαχισμένα κλαδοκάθαρα και μετατρέπεται σε εδαφοβελτιωτικό με μία περίπλοκη βιοχημική επεξεργασία, σε αερόβιες συνθήκες και ελεγχόμενη υγρασία.
Ακολουθεί το ραφινάρισμα σε κόσκινα flip-flop και διάταξη συνδυασμένου αεροδυναμικού και βαλλιστικού διαχωρισμού, ενώ συνεχίζει η ωρίμανση του σε υπαίθρια σειράδια. Η ποιότητα του παραγόμενου κόμποστ παρουσιάζει αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Μακροσκοπικά δεν εντοπίζονται οι ξένες ύλες, τα τεμαχίδια γυαλιού είναι <1,4mm, έχει καλή υφή και δεν έχει δυσάρεστη οσμή. Σε σχέση με τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του είναι πλούσιο σε οργανική ουσία, η ηλεκτρική αγωγιμότητα διαμορφώνεται σε χαμηλά επίπεδα για κόμποστ απορριμμάτων, έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε Ν και η σχέση C/Ν είναι χαμηλή. Τα βαρέα μέταλλα είναι εντός των ορίων της ΕΕ».
Ο ίδιος τόνισε ότι «μέχρι σήμερα έχουν πουληθεί 2.500 τόνοι κόμποστ για αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ και αναδασώσεις από ΟΤΑ και έχουν εισπραχτεί 70.000 €, ενώ το κόστος παραγωγής του ώριμου κόμποστ ξεπερνάει τα 40€/τόνο.
Στην κατεύθυνση βελτιστοποίησης του παραγόμενου προϊόντος και των χαρακτηριστικών του συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς και ινστιτούτα, ενώ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελέγχονται από το επιστημονικό προσωπικό της ΔΕΔΙΣΑ στο χημικό εργαστήριο της εγκατάστασης καθώς και σε εξωτερικά εξειδικευμένα εργαστήρια κάθε παρτίδας που οδεύει στην αγορά. Αρκετές προσπάθειες συνυποβολής προτάσεων με εκπαιδευτικά ιδρύματα, που στόχευαν στη βελτιστοποίηση παραγωγής ή τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του, δεν ευοδώθηκαν ώστε να δοκιμαστεί η αξιοποίηση υπολειμμάτων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων δηλαδή στράφυλλα, φλούδες πορτοκαλιών, φύλλα ελιάς κλπ, είτε η πιλοτική διαλογή στην πηγή οργανικών, είτε η συγκομποστοποίηση με λυματολάσπη κλπ.».
Μ.Π.