Αποξήλωση αμίαντου από το κτίριο της Φιλαρμονικής Χανίων

Αποξήλωση αμίαντου από το κτίριο της Φιλαρμονικής Χανίων

Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου αποξήλωσης αμιαντούχων υλικών από το κτίριο, στο οποίο στεγάζονται οι αποθήκες της ΔΕΥΑΧ και η Φιλαρμονική Χανίων υπογράφηκε χθες το μεσημέρι μεταξύ του δήμου Χανίων και του Εργαστηρίου Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι εργασίες που θ’ αναλάβει να κάνει το Εργαστήριο για τους επόμενους 12 μήνες περιλαμβάνουν την ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων πριν την έναρξη των εργασιών αποξήλωσης των αμιαντούχων υλικών, τον έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης της ρύπανσης του χώρου, την επίβλεψη των εργασιών αποξήλωσης των αμιαντούχων υλικών και τον έλεγχο της καθαρότητας μετά το πέρας των εργασιών.
Ο αντιδήμαρχος Χανίων Άρης Παπαδογιάννης ανέφερε ότι «η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη, να γίνει, βάσει της νομοθεσίας, από ένα πιστοποιημένο φορέα. Για εμάς τους Χανιώτες είναι πολύ μεγάλη τύχη να έχουμε αυτό το Ίδρυμα κοντά μας, όπου ως πιστοποιημένο φορέα αναθέτουμε στο Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων την εκτέλεση αυτού του έργου. Ο δήμος Χανίων προσπαθεί με κάθε τρόπο να συνεργάζεται με το Πολυτεχνείο Κρήτης προς όφελος των δημοτών μας».
Ο διευθυντής του Εργαστηρίου και καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Γιδαράκος υποστήριξε «θέλω να ευχαριστήσω το δήμο Χανίων για την ευαισθητοποίηση που δείχνει όσον αφορά το σοβαρό θέμα του αμιάντου, καθώς όλοι γνωρίζουμε τις συνέπειες που μπορεί να έχει στον ανθρώπινο οργανισμό αυτό το υλικό. Ο ρόλος του Εργαστηρίου θα είναι αρχικά να διαπιστώσουμε ποια είναι η κατάσταση στο συγκεκριμένο κτίριο, θα γίνουν οι διάφορες μετρήσεις και αναλύσεις στο Εξωτερικό, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσουν και εκπαιδευτικά σεμινάρια, που θ’ ανακοινώσει ο δήμος, που θ’ απευθύνονται στους εργαζόμενους και σ’ όλους τους εμπλεκόμενους ανθρώπους σ’ αυτή τη διαδικασία. Είμαι ευτυχής που για ακόμα μια φορά μου δίνεται η δυνατότητα να συνεργασθώ με τους τοπικούς φορείς, καθώς όπως γνωρίζεται η ίδια διαδικασία έχει ξεκινήσει για τη νομαρχία Χανίων, που θ’ αποξηλωθεί η στέγη από αμίαντο».
Ο αντιδήμαρχος Χανίων Μιχάλης Ντάλλας επεσήμανε ότι «υπάρχει άριστη συνεργασία του δήμου Χανίων και όλων των δημοτικών επιχειρήσεών του με το Πολυτεχνείο Κρήτης, από το 2003 μέχρι σήμερα.
Το συνολικό κόστος των προτεινόμενων εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσεων και των αναλύσεων, ανέρχεται σε 23.800 ευρώ».
Σημειώνεται πως απαραίτητη προϋπόθεση, για την διεξαγωγή των εργασιών αποξήλωσης αμιαντούχων υλικών, είναι η ύπαρξη μελέτης σχετικά με το είδος των αμιαντούχων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των κτιρίων της Φιλαρμονικής Χανίων και την υφιστάμενη κατάσταση των (υφιστάμενη κατάσταση ρύπανσης αμιάντου).
Προτείνεται η εκπόνηση της μελέτης αναγνώρισης αμιαντούχων υλικών στους χώρους της Φιλαρμονικής Χανίων από το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Συγκεκριμένα, προτείνεται η διεξαγωγή οπτικού ελέγχου και διεξαγωγή σειράς δειγματοληψιών τόσο στερεών δειγμάτων για την ταυτοποίηση του είδους του αμιαντούχου υλικού και του είδους του αμιάντου, που απαιτείται σύμφωνα με το νόμο, όσο και η εκτέλεση αέριας δειγματοληψίας για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον αέρα για την εκτίμηση επικινδυνότητας του χώρου.
Από τα αποτελέσματα του οπτικού ελέγχου και των δειγματοληψιών θα εκτιμηθεί η σοβαρότητα της ρύπανσης και θα προταθεί η κατάλληλη μέθοδο αποκατάστασης του χώρου (αποξήλωσης των αμιαντούχων υλικών) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.
Μ.Π.