Φυλλάδια ενημέρωσης για τους παραγωγούς του Ν. Χανίων

Εδώ και ένα χρόνο περίπου το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων δημιούργησε ένα Γραφείο Παροχής Υπηρεσιών, για να συμβάλλει στην κάλυψη των απαιτήσεων της σύγχρονης γεωργίας για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του αγρότη, του καταναλωτή και του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη εκδώσει αρκετά φυλλάδια, ενώ τις προηγούμενες ημέρες εκδόθηκαν άλλα τέσσερα φυλλάδια, που διανέμονται στους αγρότες και τα οποία σχετίζονται με τις κυριότερες ασθένειες της ελιάς, με την ορθολογική λίπανση της ελιάς, με την ολοκληρωμένη αντιμετώπισης της αιματόψειρας των εσπεριδοειδών και με την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών της ελιάς.
Όπως ανέφερε στο «ν.Κ.» ο διευθυντής του Ινστιτούτου Κώστας Χαρτζουλάκης, «στόχος μας, μ’ αυτά τα φυλλάδια, είναι η ενημέρωση των παραγωγών, όσον αφορά τα προβλήματα και τις ασθένειες των καλλιεργειών, τη σωστή χρήση των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων, την παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας και η προστασία του αγρότη, του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.
Παράλληλα, έχοντας το Γραφείο Παροχής Υπηρεσιών στους αγρότες, μπορούμε να κάνουμε όλες τις αναλύσεις αξιόπιστα και σε πολύ χαμηλές τιμές, ώστε οι αγρότες να έχουν μια σωστή διαχείριση των αγροτικών προϊόντων. αυτά τα φυλλάδια τα έχουμε δώσει ήδη σε όλους τους δήμους και στα Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να διανεμηθούν δωρεάν στους παραγωγούς του Ν. Χανίων. Το Ινστιτούτο μας κάνει αυτή την προσπάθεια τα τελευταία δυο χρόνια, ώστε να έρθει πιο κοντά στους αγρότες, παράλληλα με τα ερευνητικά του προγράμματα. Εξάλλου επιδίωξή μας είναι να συμβάλλουμε και στην ορθολογική χρήση των συντελεστών παραγωγής αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, με την σωστή χρήση των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, του νερού κλπ.».
Όπως επισημαίνει ο ίδιος, «η μακρόχρονη εμπειρία του Ινστιτούτου στην αγροτική έρευνα, το εξειδικευμένο προσωπικό του και ο σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός που διαθέτει αποτελούν εγγύηση για την αξιοπιστία των αναλύσεων, την ταχεία εξυπηρέτηση και την υπευθυνότητα των παρεχόμενων οδηγιών.
Ειδικότερα, στο φυλλάδιο για τις κυριότερες ασθένειες της ελιάς, που έβγαλε το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, αναφέρεται ότι αυτές είναι οι συψιρριζίες, η σήψη του λαιμού, η βερτισιλλίωση, η τζελατώνα, το κυκλοκόνιο, η φυματίωση, η καπνιά, το φώμα, το ωίδιο, η ξεροβούλα και το γλοιοσπόριο.
Στο φυλλάδιο για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών της ελιάς αναφέρονται ως τέτοιοι ο δάκος, ο πυρηνοτρήτης, η άσπρη ψώρα, η καλόκορις, το λεκάνιο, η πολλίνια, ο ρυγχίτης, η ξυλοφάγα και η ακάρεα.
Ακόμα στο ίδιο φυλλάδιο αναφέρεται ότι «οι απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της παραγωγής αφορούν κυρίως τις παρακάτω παραμέτρους:

  1. Τα είδη των επιζήμιων ζωικών εχθρών και των παραγόντων που τους επηρεάζουν.
  2. Τις μεθόδους παρακολούθησης του πληθυσμού τους.
  3. Το είδος και το επίπεδο της οικονομικής ζημιάς τους.
  4. Τα διάφορα μέσα και μεθόδους αντιμετώπισής τους, σε συνδυασμό με γνώσεις για τα ευαίσθητα στάδια και το χρόνο επέμβασης για κάθε είδος.

Μ.Π.