Σε ποιες περιοχές των Χανίων θα γίνει διακοπή ρεύματος από Δευτέρα

Σε ποιες περιοχές των Χανίων θα γίνει διακοπή ρεύματος από Δευτέρα

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

1. Στις 18.1.2021 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Ψαθογιάννος – Μπαμπιόλο – Αποθήκες.

2. Στις 20.1.2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08.30 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Μουρί – Κουρνάς – περιοχή Λίμνης Κουρνά – Κάστελλος – Πάτημα.

3. Στις 22.1.2021 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Μουρνιές (περιοχή Κόμβου Εθν. Οδού, Γυμνάσιο Μουρνιών, ΚΕΠ Ελ. Βενιζέλου, Μονή Αγ. Ελευθερίου, περιοχή κεντρικής πύλης ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ), Μπουτσουνάρια – Βαντές – Παναγιά (ΠΜΤ ΑΒΕΑ, ΑΚΜΗ ΜΠΕΤΟΝ) και όλη η παλιά Κοινότητα Κεραμειών εκτός Μαλάξας και ΚΕΡΑΙΕΣ ΜΑΛΑΞΑΣ – δρόμος ΟΑΔΥΚ από Μουρνιές έως Μυλωνιανά (περιοχή ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ, Ελαιουργείο ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ, ΜΧΑ ΝΕΦΡΟΞΕΝΕΙΑ, ΠΜΤ ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΜΤ ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΜΤ ΟΑΔΥΚ) – Βαρύπετρο – Λυγιδές – Ποτιστήρια – Μυλωνιανά.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.