Πρόσληψη 82 ατόμων για την καθαριότητα στο Νοσοκομείο Χανίων

Πρόσληψη 82 ατόμων για την καθαριότητα στο Νοσοκομείο Χανίων

Στην πρόσληψη 82 ατόμων στον τομέα της καθαριότητας προχωρά το Νοσοκομείο Χανίων.

aeweb

Στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύτηκε σήμερα, καλούνται τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» και του Ψυχιατρικού Τομέα (πρώην Θ.Ψ.Π.Χ.), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέσω υποβολής σχετικής αίτησης για τη σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου, για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Χ. «Ο Άγιος Γεώργιος» και του Ψυχιατρικού Τομέα (Πρώην Θ.Ψ.Π.Χ.).

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν είναι:

• Για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων: Εξήντα (60) συμβάσεις.
• Για τον Ψυχιατρικό Τομέα (πρώην Θ. Ψ.Π.Χ.): Είκοσι δύο (22) συμβάσεις.

Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα θα είναι από την υπογραφή τους έως και την 31-12-2017.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη, την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση

Δικαιολογητικά:

Πρόσληψη 82 ατόμων για την καθαριότητα στο Νοσοκομείο Χανίων
Flashnews.gr