Πλησιάζει η ώρα για κατεδαφίσεις των σκιαδίων στο ενετικό λιμάνι Χανίων

Πλησιάζει η ώρα για κατεδαφίσεις των σκιαδίων στο ενετικό λιμάνι Χανίων

Πλησιάζει η ώρα για κατεδαφίσεις των σκιαδίων στο ενετικό λιμάνι Χανίων

Μετά από πολλά χρόνια και επίσης πολλές αναβολές, φαίνεται πως έρχεται το «πλήρωμα του χρόνου» για τις μεγάλες αλλαγές που θα τροποποιήσουν ριζικά την εικόνα του ενετικού λιμένα των Χανίων.

Σε λιγότερο από έναν μήνα, στις 29 Νοεμβρίου, εκπνέει η αποκλειστική προθεσμία που είχε θέσει ο Νόμος 4504 του 2017 για την αντικατάσταση των αυθαίρετων και ποικίλλων κατασκευών – σκιαδίων των καταστημάτων και στο παλιό λιμάνι των Χανίων με τις κατασκευές που καθορίζονται από την σχετική μελέτη.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 96 του Νόμου που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 29 Νοεμβρίου 2017 αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

«1. Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων, στις περιοχές δικαιοδοσίας των οποίων υφίστανται κατασκευές (σκίαστρα, τέντες, πέργκολες), που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να εκπονήσουν μελέτες, για την υλοποίηση νέων κατασκευών, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
• αρμονική ένταξη στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, και ως προς το σχεδιασμό αλλά και ως προς τα χρησιμοποιούμενα υλικά,
• εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης για πεζούς και ΑμεΑ, • εξασφάλιση προϋποθέσεων βιοκλιματικής συμπεριφοράς.
Οι ανωτέρω μελέτες εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, η οποία τεκμαίρεται δοθείσα μετά παρέλευσης τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των μελετών. Σε κατασκευές που εμπίπτουν σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Κάθε νέα κατασκευή υλοποιείται, σύμφωνα με τις εκπονηθείσες μελέτες, μετά τη λήψη των κατά νόμο απαιτουμένων αδειών και εγκρίσεων. Στην περίπτωση αυτή και μόνο για την έκδοση των ανωτέρω αδειών και εγκρίσεων, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

3. Η καθαίρεση των κατασκευών που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, διενεργείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είτε με ευθύνη του ιδιώτη είτε με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας. Το κόστος των δαπανών της καθαίρεσης των αυθαίρετων κατασκευών βαρύνει τους χρήστες αυτών….»
Υπενθυμίζεται πως ήδη η μελέτη που αναφέρει ο Νόμος έχει εκπονηθεί από την προηγούμενη Δημοτική αρχή και από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είχε εγκριθεί η συνολική παραχώρηση για τραπεζοκαθίσματα 4.550 τετραγωνικών μέτρων από τα οποία τα 2.600 τ.μ. μπορούν να είναι στεγασμένα.

Μάλιστα ο τέως Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας τον περασμένο Απρίλιο είχε αναφέρει πως η έγκριση της παραχωρούμενης έκτασης θα εφαρμοζόταν από το καλοκαίρι και πως από τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει το «ξήλωμα» των αυθαίρετων κατασκευών και η αντικατάστασή τους από εκείνες που θα εγκρίνει το ΚΑΣ βάση της μελέτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μελέτη για τις νέες κατασκευές – σκιάδια έχει ολοκληρωθεί με κάποιες τροποποιήσεις που όρισε το ΚΑΣ και έχει παραδοθεί στην Αρχαιολογική Υπηρεσία Χανίων προκειμένου να προωθηθεί στο ΚΑΣ για έγκριση.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό εάν η μελέτη θα συζητηθεί στο ΚΑΣ εντός του χρονικού διαστήματος που απομένει μέχρι τις 29 Νοεμβρίου που λήγει η προθεσμία του Νόμου, οπότε και λήγει και η αναστολή της εφαρμογής πρωτοκόλλων κατεδάφισης και είσπραξης προστίμων.

Εάν η μελέτη εγκριθεί έγκαιρα, τότε άμεσα θα πρέπει να ξεκινήσουν οι κατεδαφίσεις των αυθαίρετων κατασκευών και η αντικατάστασή τους από εκείνες που ορίζει η μελέτη.

Εάν το ΚΑΣ δεν έχει εγκρίνει οριστικά την μελέτη για τα σκιάδια, το ερώτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει η νέα πλέον Δημοτική αρχή, είναι τι θα γίνει από τις 30 Νοεμβρίου.

Θα εφαρμοστεί ο Νόμος με κατεδάφιση όλων των κατασκευών στο ενετικό λιμάνι και με την επιβολή βαριών προστίμων στους καταστηματάρχες;

Θα ζητηθεί παράταση, και με ποιόν τρόπο μπορεί να αλλάξει σε μικρό χρονικό διάστημα ένας Νόμος που θέτει «αποκλειστική προθεσμία»;

Θα υπάρξει «σιωπηρή» παράταση – ανοχή με κίνδυνο να κατηγορηθεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων για παράβαση καθήκοντος;

Σε κάθε περίπτωση η ώρα της κρίσης για την «βιτρίνα» των Χανίων, το παλιό ή ενετικό – όπως λένε κάποιοι – λιμάνι, πλησιάζει.

flashnews.gr

Περιοχή widget  |  Πληροφορία: Δεν υπάρχουν widgets στην επιλεγμένη περιοχή, προσθέστε μερικά παρακαλώ.