Οι γειτονιές των Χανίων που ένιωσαν περισσότερο τον σεισμό

Οι γειτονιές των Χανίων που ένιωσαν περισσότερο τον σεισμό

Οι γειτονιές των Χανίων που ένιωσαν περισσότερο τον σεισμό
explore Chania

Χάρτης κατανομής της σεισμικής επιτάχυνσης στο αστικό συγκρότημα των Χανίων από τον σεισμό της 27ης Νοεμβρίου.

Δείτε τον χάρτη της έδρας UNESCO για τη μελέτη της φυσικής της γης και τη μείωση των Γεωκαταστροφών που δείχνει τις περιοχές που αισθάνθηκαν πιο δυνατά τον πρωινό σεισμό στα Χανιά και εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον τομέα γεωφυσικής του Πανεπιστημίου των Αθηνών.

Κατέγραψε επίσης τα σημεία στα οποία ήταν μεγαλύτερη η έντασή τους (κόκκινο χρώμα στον χάρτη).

ekpa 2019 11 27 07 23

Στη πόλη των Χανίων λειτουργεί δίκτυο επιταχυνσιογράφων που καταγράφει σε κάθε σεισμό την σεισμική επιτάχυνση σε κάθε σημείο της πόλης.

Έτσι είναι στην διάθεση μας αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενη αρχή Πολιτικής προστασίας η χωρική κατανομή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο της Ισχυρής Εδαφικής κίνησης (σεισμική επιτάχυνση) στο αστικό συγκρότημα των Χανίων.
H κατανομή της εδαφικής κίνησης προέρχεται από τους σταθμούς καταγραφής της Ισχυρής Εδαφικής κίνησης που λειτουργεί εντός της πόλης των Χανιών η Έδρα UNESCO για την μελέτη της Φυσικής της Γης και την Μείωση των Γεωκαταστροφών.

flashnews.gr