Οι Έλληνες αργούν να εγκαταλείψουν το πατρικό τους: Ποια η θέση της Ελλάδας συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες

Οι Έλληνες αργούν να εγκαταλείψουν το πατρικό τους: Ποια η θέση της Ελλάδας συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες

Σε διάστημα 10 ετών, η μέση ηλικία των νέων που εγκαταλείπουν το σπίτι των γονιών τους αυξήθηκε σε 14 χώρες της ΕΕ, κυρίως σε Κροατία, Ελλάδα και Ισπανία.

Οι νέοι στην Ελλάδα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εγκαταλείψουν το πατρικό τους σπίτι σε σύγκριση με τους ομολόγους τους σε άλλες χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το έτος 2022.

Συγκεκριμένα, οι νέοι στην Ελλάδα συνήθως εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι σε μέση ηλικία 30,7 ετών, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ για τους νέους που εγκαταλείπουν το σπίτι τους είναι 26,4 ετών. Τα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν διαφοροποιήσεις στη μέση ηλικία των νέων που εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι υψηλότερες μέσες ηλικίες, που ξεπερνούν τα 30 έτη, καταγράφηκαν στην Κροατία (33,4 έτη), τη Σλοβακία (30,8 έτη), την Ελλάδα (30,7 έτη), τη Βουλγαρία και την Ισπανία (και οι δύο 30,3 έτη), τη Μάλτα (30,1 έτη) και την Ιταλία (30 έτη). Αντίθετα, οι χαμηλότερες μέσες ηλικίες, όλες κάτω των 23 ετών, βρέθηκαν στη Φινλανδία (21,3 έτη), τη Σουηδία (21,4 έτη), τη Δανία (21,7 έτη) και την Εσθονία (22,7 έτη).

Κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας, η μέση ηλικία των νέων που εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι αυξήθηκε σε 14 χώρες της ΕΕ, με σημαντικές μεταβολές να παρατηρούνται στην Κροατία (+1,8 έτη), την Ελλάδα (+1,7 έτη) και την Ισπανία (+1,6 έτη). Το 2012, η Σουηδία είχε τη χαμηλότερη μέση ηλικία στην ΕΕ, με τους νέους να εγκαταλείπουν το σπίτι τους σε ηλικία 19,9 ετών. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 10 ετών, η μέση ηλικία αυξήθηκε κατά 1,5 έτη.

Σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ 2012 και 2022, η μέση ηλικία διέφερε ελαφρώς, με τη χαμηλότερη να είναι 26,2 έτη (2019) και την υψηλότερη 26,5 έτη (2012, 2014, 2020 και 2021).

Αργούν να εγκαταλείψουν το πατρικό τους οι άνδρες

Στην ΕΕ, κατά μέσο όρο, οι άνδρες εγκαταλείπουν το γονικό σπίτι αργότερα από τις γυναίκες (άνδρες σε ηλικία 27,3 ετών και γυναίκες σε ηλικία 25,4 ετών το 2022). Αυτή η διαφορά παρατηρήθηκε σε όλες τις χώρες, δηλαδή οι νεαρές γυναίκες εγκατέλειψαν το γονικό σπίτι κατά μέσο όρο νωρίτερα από τους νεαρούς άνδρες.

Οι άνδρες εγκατέλειψαν το γονικό τους σπίτι, κατά μέσο όρο, μετά την ηλικία των 30 ετών σε 9 χώρες της ΕΕ (Κροατία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Σλοβακία, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία και Πορτογαλία), ενώ αυτό ισχύει για τις γυναίκες σε μία μόνο χώρα: την Κροατία.

Το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των φύλων βρέθηκε στη Ρουμανία, όπου οι νέοι άνδρες έφυγαν στα 29,9 έτη και οι γυναίκες στα 25,4 έτη (4,5 έτη διαφορά μεταξύ των φύλων), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (4,1 έτη διαφορά), με τους άνδρες να φεύγουν από το πατρικό στα 32,3 έτη και τις γυναίκες στα 28,2 έτη. Αντίθετα, το Λουξεμβούργο (0,5 έτη διαφορά), η Σουηδία (0,6), η Δανία και η Μάλτα (και οι δύο 0,7) κατέγραψαν τις μικρότερες διαφορές μεταξύ νεαρών ανδρών και γυναικών που εγκαταλείπουν το γονικό σπίτι.