Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου Κόστος από το MyConstructor

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου Κόστος από το MyConstructor

Πριν περάσουμε στο κόστος, ας διευκρινίσουμε για τι ακριβώς μιλάμε. Όταν αναφερόμαστε στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου εννοούμε τον ηλεκτρονικό φάκελο που αφορά ένα κτίριο και που με την υποβολή του καταγράφεται και παρακολουθείται η κατάσταση ενός κτιρίου και οι όποιες μεταβολές έχουν γίνει σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος 4495/2017. 

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου είναι απαραίτητη για όλες τις ενέργειες που αφορούν ένα κτίριο εκτός από  των περιπτώσεων που αφορούν τη μίσθωση. Είναι λοιπόν, απαραίτητη σε όσα κτίρια έχουν ανεγερθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της ανέγερσης έχοντας οικοδομική άδεια, όπως επίσης και σε όλα τα τακτοποιημένα ακίνητα. 

Αρμόδιοι για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου και την υποβολή της είναι οι ιδιώτες μηχανικοί τους οποίους ορίζει και εξουσιοδοτεί ο ιδιοκτήτης. Το πιστοποιητικό πληρότητας για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου ή το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας εκδίδεται από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρει μοναδικό αριθμό. Για όλα τα ακίνητα ισχύει η διενέργεια ελέγχου και επανελέγχου στον χρόνο που θα οριστεί ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει το κάθε ακίνητο.

Κόστος Έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου 

Το ελάχιστο κόστος για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου ανέρχεται στα 300 ευρώ, αφού διαπιστωθεί ότι δεν παρατηρείται κάποια πολεοδομική παράβαση η παρανομία. Όσον αφορά την αμοιβή του μηχανικού για την σύνταξη του ηλεκτρονικού φακέλου, ισχύουν τα εξής: 

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€ / τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€ / τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€ / τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, στην περίπτωση που το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνά το μισό στρέμμα.
 • Τέλος, αν ο αρμόδιος μηχανικός χρειαστεί να μεταβεί στην πολεοδομία για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση 50€.

Απαραίτητα Στοιχεία 

Για μια επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπλήρωσης του φακέλου, σύμφωνα με τον νόμο 4495, που αφορά την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου, είναι απαραίτητα τα πιο κάτω στοιχεία: 

 1. Η οικοδομική άδεια του ακινήτου.
 2. Τα σχέδια κάτοψης. Κατόψεις των ορόφων, μελέτη προσβασιμότητας εμποδιζόμενων ατόμων ή Αμέα και χαρακτηριστικές όψεις και τομές (σε περίπτωση που απαιτείται).
 3. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας.
 4. Το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ). 
 5. Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων με όλα τα σχέδια που τις συνοδεύουν.
 6. Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή η τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή η μελέτη στατικής επάρκειας, όπως απαιτείται σύμφωνα με τον Ν.4178/2013 και Ν.4495/2017.
 7. Ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου (αν και εφόσον υπάρχουν).
 8. Στελέχη (και ενημερώσεις ή αναθεωρήσεις) των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (π.χ. άδεια δόμησης ή οικοδομική).

Εάν τυχόν η οικοδομική άδεια και τα σχέδια κάτοψης έχουν χαθεί, θα πρέπει να κατατίθεται στον ηλεκτρονικό φάκελο η βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Στην προκείμενη νομοθεσία, εκτός από τις περιπτώσεις των κτιρίων, υπάγονται και οι περιπτώσεις αδόμητων οικοπέδων ή γηπέδων, όπως ακόμη και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες.

Πρόστιμα

Αν, κατά τη διάρκεια που συμπληρώνεται η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους, στοιχεία της ταυτότητας του κτιρίου έχουν συμπληρωθεί ψευδώς από τον επιβλέποντα ή τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο μηχανικό, εκτός  από τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, προβλέπεται επιβολή προστίμου, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου. Σε περίπτωση που υπάρξει υποτροπή των παραβάσεων και ειδικά αν αφορούν οικοδομικές εργασίες σε οικισμούς με παραδοσιακό χαρακτήρα, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προστατευόμενες περιοχές (άρθρο 19 του ν. 1650/1986), τότε τα πρόστιμα διπλασιάζονται.

Αν ακόμη, έπειτα από τους σχετικούς ελέγχους των διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων (ηλεκτρονικό μητρώο, ΕΚΧΑ, ΔΕΗ και Κέντρο Διαλειτουργικότητας), εντοπιστεί παράλειψη στη συμπλήρωση των στοιχείων, ο Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλει πρόστιμο στον ιδιοκτήτη. Το ύψος του προστίμου κυμαίνεται από 200 ευρώ μέχρι και το 10% της αντικειμενικής αξίας του κτιρίου.

Πόσο συχνά γίνονται έλεγχοι;

 1. Τα κτίρια που υποχρεούνται να έχουν ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου κάθε 5 χρόνια είναι τα κτίρια συνάθροισης κοινού, τα τουριστικά καταλύματα με εμβαδό άνω των 300 τ.μ., τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα συνεργεία, ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, παιδικοί σταθμοί και οίκοι ευγηρίας.
 2. Κάθε 8 χρόνια υποχρεώνονται σε έλεγχο τα εξής ακίνητα: κτίρια συνάθροισης κοινού, βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια, εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα και υπεραγορές. Επίσης, κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ.
 3. Κάθε 10 χρόνια υποχρεώνονται σε έλεγχο τα κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικία, ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, σχολεία και φροντιστήρια, γραφεία, εμπορικά καταστήματα, σωφρονιστικά ιδρύματα και κτίρια Υγείας και Πρόνοιας.
 4. Κάθε 15 χρόνια υποχρεώνονται σε έλεγχο οι σταθμοί αυτοκινήτων, οι αποθήκες, όπως επίσης και κτίρια με χρήση που δεν υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες.

Στις περιπτώσεις των κτιρίων που εμπίπτουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες, και εφόσον η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου συντάσσεται για το σύνολο του κτιρίου, ακολουθείται η προθεσμία με τη μικρότερη διάρκεια.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε τη βοήθεια κάποιου ειδικού, έτσι ώστε να έχετε μια πιο ακριβή εικόνα του κόστους και της διάρκειας των εργασιών που αφορούν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου, επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του myconstructor.gr ή να μας καλέσετε στο 210 300 9323, για να κλείσετε ραντεβού με την έμπειρη ομάδα μας και να λάβετε την καθοδήγηση που χρειάζεστε.