Η οικογένεια Τσατσαρωνάκη μετά τα Φαλάρασνα ετοιμάζει ξενοδοχείο και στο Ελαφονήσι

Η οικογένεια Τσατσαρωνάκη μετά τα Φαλάρασνα ετοιμάζει ξενοδοχείο και στο Ελαφονήσι

Μετά τα Φαλάσαρνα  (δείτε εδώ) φαίνεται ότι η οικογένεια Τσατσαρωνάκη ετοιμάζεται για τουριστικές επενδύσεις και στο Ελαφονησι!

Όπως αναφέρεται σε κείμενο το οποίο υπογράφει ο Δημήτρης Ι. Παπαδομάρκακης για το Real Estate and Development η οικογένεια Τσατσαρωνάκη είναι ο νέος ιδιοκτήτης της παραθαλάσσιας έκτασης, στη παραλία «Βουλισμένη Ελαφονήσου» συνολικού εμβαδού 610.807,65 τ.μ

Συγκεκριμένα η εταιρεία “ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ ΑΕ” συμφερόντων οικογένειας Τσατσαρωνάκη αγόρασε έναντι €1.750.000 την «ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ ΑΕ», εταιρεία κατά 100% θυγατρική της ΑΕΓΕΚ, η οποία έχει στην κατοχή της, την εν λόγω έκταση .

Το ακίνητο διαθέτει άδεια για ήπιας μορφής τουριστική εκμετάλλευση και βρίσκεται σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Η αγορά έγινε στο πλαίσιο της τακτοποίησης μέρους των δανειακών της υποχρεώσεων της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ.

Η οικογένεια Τσατσαρωνάκη γνωστή από τη δραστηριότητά της στον τομέα της αρτοποιίας έχει δρομολογήσει μεγάλη επένδυση στη θέση Φαλάσαρνα με ξενοδοχειακές υποδομές υψηλών προδιαγραφών, κατοικίες αλλά και ανάπτυξη καλλιεργειών για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων

Η ανακοίνωση της ΑΕΓΕΚ:

«Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής πολιτικής της και προς το σκοπό της μείωσης δανειακών υποχρεώσεών της από την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη της, ως εγγυήτρια, της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., προέβη την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 στην πώληση της συμμετοχής της 100% στην θυγατρική εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΑΕ» και τον δ.τ. ΑΕ Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ, στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. ΑΤΕΦΑ, με συνολικό καταβληθέν τίμημα, ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.750.000,00€)».