Επτά άτομα για θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προσλαμβάνει η ΔΕΥΑΒΑ

Επτά άτομα για θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προσλαμβάνει η ΔΕΥΑΒΑ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βορείου Άξονα Νομού Χανίων, που εδρεύει στο Δήμο Πλατανιά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Επτά άτομα για θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προσλαμβάνει η ΔΕΥΑΒΑ

Flashnews.gr