Επιστρέφει στη γραμμή Χανιά – Πειραιάς το “Κύδων Παλάς” των Μινωϊκών Γραμμών

Επιστρέφει στη γραμμή Χανιά – Πειραιάς το “Κύδων Παλάς” των Μινωϊκών Γραμμών

Επιστροφή των Μινωικών Γραμμών στη γραμμή των Χανίων από την 1η Νοεμβρίου, δείχνει η απάντηση του υπουργού Ναυτιλίας Χρήστου Στυλιανίδη, στον βουλευτή Χανίων της ΝΔ Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη.

Η απάντηση του κ. Στυλιανίδη:

Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Ερώτηση, γνωρίζεται ότι με βάση το θεσμικό πλαίσιο του ν. 4948/2022 (Α΄ 125), οι πλοιοκτήτριες εταιρείες υποβάλλουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους δηλώσεις δρομολόγησης των πλοίων τους σε δρομολογιακές γραμμές προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ενδεικτικού ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας για την δρομολογιακή περίοδο από την 01/11 κάθε έτους μέχρι την 31/10 του επόμενου έτους.

Εφόσον δεν υποβληθούν δηλώσεις δρομολόγησης σε γραμμές του ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας ή από αυτές που υποβλήθηκαν δεν καλύπτονται πλήρως οι πάγιες ανάγκες του μεταφορικού έργου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.), προβαίνει μέχρι την 30η Απριλίου στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας από ενός έως πέντε ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένων γραμμών, άνευ μισθώματος.

Στην περίπτωση που ακόμα δεν καλύπτονται πλήρως οι συγκοινωνιακές ανάγκες και με σκοπό τη διασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της χώρας καθώς και την εξυπηρέτηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, εκδίδεται προκήρυξη για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού, έναντι μισθώματος.

Κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο και μέχρι την 31-10-2023, η δρομολογιακή γραμμή Πειραιάς-Χανιά εξυπηρετείται ακτοπλοϊκά από το επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) ΕΛΥΡΟΣ Ν.Χ.31 και από το Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ν.Χ.20, με την εκτέλεση ενός δρομολογίου καθημερινά.

Για την επόμενη δρομολογιακή περίοδο (01/11/2023-31/10/2024) έχει εγκριθεί η δρομολόγηση στην εν λόγω γραμμή των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων ΕΛΥΡΟΣ Ν.Χ.31, ΜΠΛΟΥ ΓΚΑΛΑΞΥ Ν.Π.12247, ΑΡΙΑΔΝΗ Ν.Π.11542 και ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ Ν.Π.12665, ενώ του Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ν.Χ.20 μέχρι 23-06-2024.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο δίκτυο θαλάσσιων συγκοινωνιών, καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των παραγωγικών τάξεων των νησιών.

Εντός του προαναφερθέντος πλαισίου, η αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΝΑ.Ν.Π. είναι θετικά διακείμενη προς αποδοχή αιτημάτων δρομολόγησης πλοίων, κατόπιν εκδήλωσης επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και στάθμισης των συγκοινωνιακών αναγκών.