Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση της ΑΝΕΚ

Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση της ΑΝΕΚ

Υπεγράφη σήμερα η συμφωνία της Attica Group με τους πιστωτές και με μετόχους που εκπροσωπούν το 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ, για την απορρόφηση της τελευταίας.

Η συμφωνία προβλέπει:

α) τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group με σχέση ανταλλαγής μία (1) κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA και

β) την καταβολή του ποσού των 80.000.000 ευρώ προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝΕΚ προς τους πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους 236.419.251,23 ευρώ πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) από το ενοποιημένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

Τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών θα συγκληθούν σύμφωνα με το νόμο και τα καταστατικά τους, για να αποφασίσουν σχετικά με την έναρξη και τις επιμέρους παραμέτρους της διαδικασίας συγχώνευσης.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής θα συζητηθεί εν συνεχεία στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών και θα επιβεβαιωθεί με έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για το δίκαιο και εύλογο. Η συγχώνευση θα τεθεί προς έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιριών.

ΑΠΕ ΜΠΕ