Δείτε τις αλλαγές που φέρνει στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων η μελέτη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Δείτε τις αλλαγές που φέρνει στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων η μελέτη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Παρεμβάσεις που θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην εικόνα της χερσαίας ζώνης του Ενετικού Λιμανιού των Χανίων, περιλαμβάνει η μελέτη για την συνολική διευθέτηση του δημόσιου χώρου του Λιμένα.

aeweb

Η παρούσα μελέτη , όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρακάτω τεχνική έκθεση και στο συνημμένο σχέδιο , αποτελεί μια πρόταση συνολικής διαχείρισης του κοινόχρηστου χώρου της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης .

Στην μελέτη αυτή ορίζονται τα όρια του προς παραχώρηση χώρου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορικών χρήσεων και τις περιοχές με δυνατότητα τοποθέτησης προσωρινών κατασκευών σκίασης , στο σύνολο του Ενετικού Λιμένα.

Το σύνολο των προτεινόμενων παραχωρούμενων χώρων έχει επιφάνεια 4.551 τ.μ. , που αποτελεί το 76% του σημερινού παραχωρούμενου χώρου.

Σημερινή παραχώρηση : 6.068 τ.μ.
Παραχωρούμενος χώρος με την μελέτη Ρωμανού-Καλογήρου:2.300 τ.μ. (38 % του σημερινού)
Παραχωρούμενος χώρος με την παρούσα μελέτη : 4.551 τ.μ. (75 % του σημερινού)

zarpanews.gr