Χανιά: Τέλος εποχής για τον Δημοτικό Κήπο

Χανιά: Τέλος εποχής για τον Δημοτικό Κήπο

Αναδιαρρύθμιση χώρων, εκπαιδευτικό φυτώριο, υποδομές για ΑΜΕΑ και καθόλου ζώα, περιλαμβάνει το έργο της ανάπλασης του δημοτικού κήπου των Χανίων που προκηρύχθηκε χθες με προϋπολογισμό 1,19 εκ. ευρώ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 10 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Επίσης οργανώνεται η διάνοιξη μιας ακόμα εισόδου από την οδό Χ. Πλουμιδάκη, προσβάσιμη και σε άμεση επαφή με το πάρκο Ειρήνης και Φιλίας .

Οι όροι της διακήρυξης εγκρίθηκαν στην διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Χανίων. Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών είναι η 28η Ιουνίου ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 2 Ιουλίου.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
Το έργο αφορά σε εργασίες ανάπλασης του Δημοτικού Κήπου Χανίων και περιλαμβάνει : την υψομετρική ενοποίηση των επιπέδων κίνησης (χωμάτινες διαδρομές) με τις επιφάνειες πρασίνου και την επίστρωσή τους με νέο φυσικό υλικό πλήρως προσβάσιμο (χωμάτινο σταθεροποιημένο δάπεδο με κεντρικό οδηγό όδευσης τυφλών), την απομάκρυνση των κλουβιών έκθεσης ζώων και την διαμόρφωση στους χώρους αυτούς νέων χρήσεων (χώρος παιχνιδιού και αναψυχής) και νέων φυτεύσεων, την οργάνωση των εξωτερικών χώρων των υφιστάμενων κτισμάτων έτσι ώστε να αναδεικνύονται (ιστορικό καφέ) και να εμπλουτίζονται οι λειτουργίες τους (εξωτερικές εκδηλώσεις βιβλιοθήκης και εκπαιδευτική λειτουργία φυτωρίου), την ενίσχυση του φυσικού πράσινου περιβάλλοντος με καθαρισμούς, νέες φυτεύσεις, οργανωμένο δίκτυο άρδευσης και οργανωμένη θέση εργασίας για την συντήρηση του πάρκου.

Ανασχεδιάζεται η περιοχή παιχνιδιού και δημιουργούνται και νέες περιοχές θεματικές ανά ηλικία και ανά δραστηριότητα.

Εγκαθίσταται νέος αστικός εξοπλισμός και κατάλληλος σύγχρονος φωτισμός και διαμορφώνεται σε υφιστάμενη μονάδα νέο wc AMEA για τους επισκέπτες του πάρκου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» 2 και συγκεκριμένα από τον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη».

Χανιώτικα νέα