Χανιά: Στην τελική ευθεία το έργο διασύνδεσης του κόμβου Μουρνιών

Χανιά: Στην τελική ευθεία το έργο διασύνδεσης του κόμβου Μουρνιών

Χανιά: Στην τελική ευθεία το έργο διασύνδεσης του κόμβου Μουρνιών
explore Chania

Ολοκληρώνεται την ερχόμενη Τετάρτη η υποβολή των φακέλων των υποψηφίων αναδόχων εταιριών που θα αναλάβουν το ρόλο του τεχνικού συμβούλου για το έργο διασύνδεσης του κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με τα Χανιά.

Την επόμενη ημέρα θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου, με σύμβαση διάρκειας 18 μηνών και μέγιστο τελικό ποσό πληρωμής 31.200 ευρώ συν ΦΠΑ.

Αυτή ήταν η σημαντική εξέλιξη για την οποία ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΚ, Άρης Παπαδογιάννης, είχε κάνει αναφορά στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

Όπως αναφέρεται σχετικά… Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υπηρεσία «Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση του έργου «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων».

Η εκτιμώμενη αξία των 31.200 ευρώ κατανέμεται ως εξής:

katanomh kmvos

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας του αναδόχου περιλαμβάνει την υποβοήθηση της επίβλεψης από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε., για την απρόσκοπτη επιτόπου παρακολούθηση των εργασιών του έργου : «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων», και θα υποστηρίζεται από ένα (1) Πολιτικό ή
Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ για δεκαοχτώ (18) μήνες.

Το έργο «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων» αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευής του οδικού τμήματος σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με τη πόλη των Χανίων,συνολικού μήκους 2.403,92 μ.

Περιλαμβάνει την βελτίωση της οδού σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών με την πόλη των Χανίων επί μήκους 749,19 μ. (τετράιχνης διατομής) και των κλάδων οδού Μουρνιών και οδού Ζυμβρακάκηδων μήκους 488,59 μ. και 488,16 μ. αντίστοιχα (δίιχνης διατομής), καθώς και την διαμόρφωση των συνδέσεων αυτής με το υφιστάμενο δίκτυο μήκους 677,98 μ.

Στην Πράξη «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων» περιλαμβάνονται επίσης οι απαιτούμενες δαπάνες απαλλοτριώσεων, αρχαιολογικών ερευνών και μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ.

Το προαναφερόμενο έργο εκτελείται σε περιοχή εντός κι εκτός πολεοδομικού σχεδίου Χανίων, η οποία είναι ήδη πυκνοδομημένη και με πλήρη δίκτυα κοινής ωφελείας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, κλπ), υπόγεια και εναέρια.

Η μετατόπιση των παραπάνω δικτύων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, αλλά και η κατάληψη των απαλλοτριωμένων ακινήτων, απαιτούν την καθημερινή παρουσία της επίβλεψης επιτόπου του έργου και δημιουργούν ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας στους επιβλέποντες μηχανικούς, σε σύγκριση με έργα οδοποιίας που εκτελούνται εκτός κατοικημένων περιοχών.

Για τους παραπάνω λόγους απαιτούνται οι υπηρεσίες του τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της επίβλεψης, που αποτελεί το αντικείμενο του Αναδόχου.