Χανιά: Σε τροχιά ηλεκτροκίνησης ο Δήμος – Έρχονται 55 νέα ηλεκτρικά ποδήλατα!

Χανιά: Σε τροχιά ηλεκτροκίνησης ο Δήμος – Έρχονται 55 νέα ηλεκτρικά ποδήλατα!

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της πράξης «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Χανίων» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», με προϋπολογισμό 441.884,68 €.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών ποδηλάτων, που θα εγκατασταθούν σε διάφορα σημεία του Δήμου, το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων, που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στη βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας.

Στο πλαίσιο της Πράξης θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:

  • Προμήθεια 55 νέων κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης.
  • Δημιουργία δικτύου 8 κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος & φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο.
  • Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων).
  • Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας.
  • Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων Μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα ηλεκτρικά ποδήλατα θα λειτουργήσουν παράλληλα με τα συμβατικά, που ήδη αξιοποιούνται, ενώ έχει ξεκινήσει και η διαδικασία αντικατάστασης των συμβατικών ποδηλάτων με νέα, καθώς και η επέκταση των υφιστάμενων σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Χανίων.