Χανιά: Πρωτοποριακή εφαρμογή για την καταγραφή σεισμών (φωτο)

Χανιά: Πρωτοποριακή εφαρμογή για την καταγραφή σεισμών (φωτο)

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη εφαρμογή, σχετικά με την σεισμική δραστηριότητα και την αποτύπωση αυτής, τέθηκε σε λειτουργία στα Χανιά, από το Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης & Γεωκαταστροφών, σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πείραμα το οποίο διεξάγεται στα Χανιά τις τελευταίες ημέρες και τα αποτελέσματα του οποίου, μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά σημαντικά στην προσπάθεια που καταβάλει ο άνθρωπος να αποτυπώσει και να προλάβει το φαινόμενο των σεισμών.

Το Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης & Γεωκαταστροφών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου(ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), με Διευθυντή τον Φίλιππο Βαλλιανάτο, Καθηγητή Γεωφυσικής-Εφ. Γεωφυσικής ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αlcala στην Iσπανία, πειραματίζονται στο Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Χανίων, ώστε αυτό να λειτουργήσει σαν δίκτυο σεισμογράφων.

Το πείραμα διεξάγεται με την αποστολή ένα παλμού φωτός λέιζερ στο δίκτυο οπτικών ινών και από την παραμόρφωση της οπτικής ίνας, συλλέγονται πολύτιμες πληροφορίες για την την παρουσία ελαστικών κυμάτων σεισμικής ή και ανθρωπογενούς προέλευσης.

Το δίκτυο οπτικών ινών μετά τις τροποποιήσεις που υπέστη, μπορεί να καταγράφει την σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, αλλά και να διακρίνει από πού προέρχεται. Ενσωματώνει την τεχνολογία Distributed Acoustic Sensing, με την οποία ένα καλώδιο οπτικών ινών μπορεί να ανιχνεύει σε 24ωρη βάση ακόμη και τις πιο ανεπαίσθητες κινήσεις και μεταβολές που συμβαίνουν γύρω του. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού σεισμικών γεγονότων. Με ειδικές έξυπνες τεχνικές γίνεται διαχωρισμός της σεισμικής δραστηριότητας από άλλου είδους πηγές .

Η χρήση των δικτύων οπτικών ινών (ειδικά σε αστικό περιβάλλον), μπορούν να προσφέρουν σεισμολογικές υπηρεσίες με τεράστιες δυνατότητες, αφού τέτοια δίκτυα είναι εγκατεστημένα σε μεγάλη έκταση στις περισσότερες περιοχές του ανεπτυγμένου κόσμου, αλλά ταυτόχρονα, μπορούν να δημιουργήσουν και πυκνότητα δικτύων που τα συμβατικά συστήματα αδυνατούν να υλοποιήσουν.

Το πείραμα που διερευνά τις δυνατότητες παρατήρησης στη σεισμολογία της επόμενης δεκαετίας, διεξάγεται από το Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης & Γεωκαταστροφών, με τη συμπαράσταση του Δήμου Χανίων που πρόσφερε τη χρήση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών και με τη βοήθεια του ΟΤΕ Χανίων, που συνέδραμε στην τεχνική υποστήριξη του πειράματος.