Χανιά: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την μελέτη της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (φωτο)

Χανιά: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την μελέτη της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (φωτο)

Χανιά: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την μελέτη της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (φωτο)
explore Chania

Προκηρύχθηκε από τον Δήμο Χανίων ο δημόσιος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης αποκατάστασης του διατηρητέου νεοκλασσικού κτιρίου επί της οδού Τζανακάκη που είχε αγοραστεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή προκειμένου να λειτουργήσει εκεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε ανακοινωθεί απο τον τέως δήμαρχο Τάσο Βάμβουκα, το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με το ποσό των 2.500.000 ευρώ.

Η μελέτη αφορά το Υποέργο 1 της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020” και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους  ποσό 200.000 ευρώ, καθώς και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Χανίων  ποσό 112.401 ευρώ, με τον συνολικό προυπολογισμό της μελέτης να ανέρχεται στα 312.401 ευρώ.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές ισχύουν για εννέα (9) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

Στα τεύχη του διαγωνισμού περιλαμβάνεται και η τεχνική προμελέτη που απεικονίζει το πώς θα διαμορφωθεί το νεοκλασικό κτίριο προκειμένου να λειτουργήσει ως Δημοτική βιβλιοθήκη.

dimotiki vivliothiki 1

dimotiki vivliothiki 2

dimotiki vivliothiki 3

dimotiki vivliothiki 5

Δείτε ολόκληρη την διακήρυξη