Χανιά: Περισσότερα τραπεζοκαθίσματα με την άδεια του Δήμου

Χανιά: Περισσότερα τραπεζοκαθίσματα με την άδεια του Δήμου

Χανιά: Περισσότερα τραπεζοκαθίσματα με την άδεια του Δήμου

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης προχώρησε στην παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με έκτακτα μέτρα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου:

“Ο Δήμος Χανίων αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα και τις δυσκολίες τις οποίες βιώνουν οι επιχειρήσεις του τόπου μας, στέκεται δίπλα τους, εξαντλώντας τα όρια τα οποία θέτει η πρόσφατη νομοθεσία.

Έως τώρα έχουμε εφαρμόσει κάθε δυνατότητα που μας έχει δώσει το νομικό πλαίσιο προς όφελος των επιχειρήσεων, έχοντας ενεργήσει σε πολλές περιπτώσεις πρώτος από όλους τους υπόλοιπους δήμους της χώρας.

Αντιλαμβανόμενοι ότι το κρίσιμο στοιχείο αυτή την χρονική στιγμή είναι η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και με σεβασμό πάντα στην αξία του δημόσιου χώρου, στο δικαίωμα των ατόμων ΑμεΑ και των υπολοίπων δημοτών, ο Δήμος Χανίων προχωρά σε επιπλέον παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/24-5-2020) σχετικά με την κατά παρέκκλιση χορήγηση επιπλέον χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, τόσο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δικαιούνται σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις (Απόφαση ΔΣ 155/2019) κοινόχρηστο χώρο, όσο και σε καταστήματα που με βάση αυτές δεν δικαιούνται, και δεδομένου ότι για την παραχώρηση εφαρμόζεται ο αρχαιολογικός νόμος (ν. 3028/2002), και στο πλαίσιο της ορθής εφαρμογής των νέων διατάξεων, ο Δήμος Χανίων προτίθεται να εφαρμόσει τα παρακάτω:

  • Στις περιπτώσεις των υφιστάμενων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) τα οποία δεν είχαν δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, παραχωρείται το δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων για σταθερό πλάτος 0.80m στη προβολή του καταστήματος με την προϋπόθεση ότι διατηρείται διέλευση πεζών ελάχιστου πλάτους 1.5m, δεν εμποδίζεται η όδευση τυφλών και εξασφαλίζονται όπου επιβάλλεται τα 3.5m για οχήματα εκτάκτου ανάγκης. Επιπλέον θα μπορεί με τους ίδιους όρους να δοθεί παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου μπροστά από ένα όμορο κατάστημα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη (παρ 5) .

  • Στις περιπτώσεις των υφιστάμενων (ΚΥΕ) τα οποία είχαν δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων:

  1. Το ελάχιστο πλάτος παραχώρησης από 1,20m (παρ 4.15, 5.1.2) και 1,00m εντός Παλιάς Πόλης (παρ 5.2.2) θα είναι 0,60m.

  2. Η ζώνη μη παραχώρησης εκατέρωθεν της όδευσης τυφλών (παρ 4.18) οριοθετείται στα 0,20m.

  3. Το μέγιστο ποσοστό μήκους παραχώρησης επί των προσόψεων 30% (παρ 4.21) αυξάνεται στο 60%.

  4. Το μέγιστο ποσοστό παραχώρησης σε πλατείες 30% (παρ 5.4.2) αυξάνεται στο 60%.

  5. Η ρήτρα μέγιστου ποσοστού πλάτους παραχώρησης στα πεζοδρόμια (40%ή 50% -παρ 5.1.4) και τους πεζόδρομους (50% -παρ 5.3.1) δεν εφαρμόζεται εφόσον εξασφαλίζεται η όδευση ΑΜΕΑ (1,50m) και οχημάτων ανάγκης (3,50m).

  6. Η παραχώρηση ΚΧ μπροστά από ένα όμορο κατάστημα με υπεύθυνη δήλωση (παρ 5) θα εφαρμόζεται και για περισσότερους του ενός γειτονικούς χώρους (δηλαδή και απέναντι, παραδίπλα ή γενικά πλησίον) που βρίσκονται μπροστά και από κατοικία, οικόπεδο, ακάλυπτο κτλ.

  7. Η παραχώρηση στην ανάπλαση της Ακτής Παπανικολή θα γίνει στο Νότιο πεζοδρόμιο, εξασφαλίζοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πλάτος τραπεζοκαθισμάτων.

  8. Την τμηματική καταβολή του τέλους κοινοχρήστων χώρων για το σύνολο των αδειών (εμπορεύματα και τραπεζοκαθίσματα ) για το έτος 2020 ως εξής:

Ο υπόχρεος με την χορήγηση της άδειας κοινοχρήστου χώρου να καταβάλλει το 30% του τέλους. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται σε 2 δόσεις, ως ακολούθως:

Έως τις 30/08/2020 ποσοστό 40% του τέλους, έως τις 30/09/2020 εξόφληση του υπολοίπου 30%.

    9. Την συνολική μείωση των δημοτικών τελών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση εμπορευμάτων για το έτος 2020, στο 50% της μέχρι σήμερα ισχύουσας τιμής. 

Όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν στον Δήμο Χανίων τη χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα, σύμφωνα και με τις νέες διατάξεις, υποβάλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα και ακολουθώντας τη διαδρομή e- Υπηρεσίες (https://bit.ly/3gByO7m) στην κεντρική σελίδα του Δήμου μας (www.chania.gr). Με την χρήση των κωδικών taxisnet και με απλά βήματα οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν την “Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου-τραπεζοκαθίσματα”. 

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ανωτέρω παραχώρηση, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του 50%. 

Επιπλέον, με την αρ. 178/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί η απαλλαγή των τελών παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου, για όσες εκ των επιχειρήσεων διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους και για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω covid19.

Όσοι επαγγελματίες έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για χορήγηση κοινόχρηστου χώρου μπορούν να επανέλθουν με αίτημα τους προσαρμοσμένο στα νέες διατάξεις προκειμένου να τύχουν των νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Ο Δήμαρχος Χανίων,

Παναγιώτης Σημανδηράκης”