Χανιά: Παίρνει τον δρόμο της αποκατάστασης η Ανατολική Τάφρος

Χανιά: Παίρνει τον δρόμο της αποκατάστασης η Ανατολική Τάφρος
aeweb

Τον δρόμο της αποκατάστασης παίρνει η ανατολική τάφρος των Ενετικών Οχυρώσεων της Παλιάς Πόλης Χανίων καθώς η οικονομική επιτροπή του Δήμου Χανίων ενέκρινε την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση σε ιδιώτη την σύνταξη πλήρους μελέτης για την ανάπλαση της περιοχής.

Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωσή της ανατολικής τάφρου ως χώρου πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής και η λειτουργική, περιβαλλοντική, αισθητική και αειφορική αποκατάστασή της με επεμβάσεις ήπιας μορφής και κλίμακας, και με σεβασμό στην ιστορικότητα του χώρου.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 377.979,00 € προ ΦΠΑ 24% (468.693,96 € με ΦΠΑ Φ.Π.Α. 24 %.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ΕΣΠΑ, Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» ).

zarpanews.gr