Χανιά: Ο Δήμος Κισσάμου κατηγορεί τους ιδιώτες για την απόσυρση των γαλάζιων σημαιών στα Φαλάσαρνα

Χανιά: Ο Δήμος Κισσάμου κατηγορεί τους ιδιώτες για την απόσυρση των γαλάζιων σημαιών στα Φαλάσαρνα

Την ευθύνη που έχουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις για την αφαίρεση δύο γαλάζιων σημαιών από την παραλία των Φαλασάρνων επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση ο δήμος Κισσάμου, ξεκαθαρίζοντας πως στον ίδιο, μετά από έλεγχο όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και των επιθεωρητών της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης) για τήρηση των κριτηρίων και της νομιμότητας, δεν διαπιστώθηκε η παραμικρή παράβαση για τις θέσεις που δραστηριοποιείται.

Αναλυτικά, αναφέρει:

«Η διαδικασία για την βράβευση μιας ακτής, είναι πολυσύνθετη, αφού εκτός από την εξαιρετική ποιότητα των υδάτων της, θα πρέπει να τηρούνται συνολικά 33 κριτήρια τα οποία σχετίζονται μεταξύ άλλων με την προστασία του φυσικού της πλούτου και του παράκτιου χώρου, την ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Σημαντική μη συμμόρφωση καταγράφεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ακτή δεν συμμορφώνεται με ένα ή περισσότερα κριτήρια, το αποτέλεσμα της οποίας μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των λουομένων ή στο περιβάλλον, καθώς και στη γενική άποψη της ακτής και ως εκ τούτου, στο πρόγραμμα. Αν μια βραβευμένη με «Γαλάζια Σημαία» ακτή δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια του προγράμματος, η σημαία ενδέχεται να αποσυρθεί μόνιμα ή προσωρινά.
Στις παραλίες Παχειά Άμμος 1 και Παχειά Άμμος 2, δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις ιδιωτών με παραθαλάσσια μπαρ και υπάρχουν επίσης δύο θέσεις 500τ.μ. με ομπρελοκαθίσματα που κατέχει νόμιμα ο δήμος Κισσάμου.
Μετά από έλεγχο όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και των επιθεωρητών της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης) για τήρηση των κριτηρίων και της νομιμότητας, δεν διαπιστώθηκε η παραμικρή παράβαση για τις θέσεις που δραστηριοποιείται ο δήμος. Αντίθετα, η διαπίστωση από την διαχειριστική αρχή παραβατικότητας ως προς την συμμόρφωση σε συγκεκριμένα κριτήρια από τις προαναφερόμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις, είχε ως τελικό αποτέλεσμα την απόσυρση των γαλάζιων σημαιών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά κριτήρια που οδηγούν σε υποστολή γαλάζιας σημαίας:
• Κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων (π.χ. γουρούνες), παρά τις συστάσεις κι ειδοποιήσεις που επίσημα απεστάλησαν από το Δήμο προς τις επιχειρήσεις και ενημέρωναν για το συγκεκριμένο πρόβλημα με τα οποία οι επιχειρήσεις δεν συμμορφώθηκαν και παρά τις αναφορές, τις καταγγελίες και τα ρεπορτάζ σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, οδηγεί σε απόσυρση της γαλάζιας σημαίας.
• Παραβιάσεις σε προστατευόμενες παραλιακές περιοχές που ευδοκιμούν σπάνια ή προστατευόμενα είδη προκαλώντας μη αναστρέψιμη βλάβη στο φυσικό περιβάλλον, όπως στην περίπτωση λειτουργίας αυθαίρετου χώρου στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων για παράδειγμα, οδηγούν σε απόσυρση της γαλάζιας σημαίας.
• Μη οριοθέτηση δίαυλου κίνησης θαλασσίων μηχανοκίνητων οχημάτων (jet-ski) ή ηχορύπανση από μηχανοκίνητα σπορ, συσκευές ήχου και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες, οδηγούν σε απόσυρση της γαλάζιας σημαίας .
• Το να μην τηρείται η προϋπόθεση των ελεύθερων ακτών από ομπρελοκαθίσματα στο 70% για τις περιοχές NATURA όπως τα Φαλάσαρνα, οδηγούν σε απόσυρση της γαλάζιας σημαίας .
Ας κρίνουν λοιπόν οι δημότες ποιος είναι υπεύθυνος για όλα τα παραπάνω που «κόστισαν» τις γαλάζιες σημαίες στην εν λόγω περιοχή».