Χανιά: Νέες εργασίες στην οδό Κυδωνίας – Απαγόρευση και ρύθμιση κυκλοφορίας

Χανιά: Νέες εργασίες στην οδό Κυδωνίας – Απαγόρευση και ρύθμιση κυκλοφορίας

Εργασίες υψομετρικής προσαρμογής φρεατίων επί του οδοστρώματος στην οδό Κυδωνίας – Απαγόρευση και ρύθμιση κυκλοφορίας, την Παρασκευή 26/03/2021
Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ανακοινώνεται η έναρξη των εργασιών για την υψομετρική προσαρμογή των υφισταμένων φρεατίων των δικτύων, επί της οδού Κυδωνίας.

Οι εργασίες που γίνονται στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου “Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών εντός παλαιού σχεδίου πόλεως Δ.Ε. Χανίων”, θα ξεκινήσουν -καιρού επιτρέποντος- την Παρασκευή 26/03/2021.

Κατά την εκτέλεση του έργου θα υπάρξει απαγόρευση και ρύθμιση της κυκλοφορίας επί της οδού, με μέριμνα για τους μόνιμους κατοίκους και τα οχήματα εκτάκτων αναγκών. Παρακαλούνται οι οδηγοί όπως σεβαστούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ για την αποφυγή συμφόρησης, συνίσταται η χρήση παράπλευρων οδών.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας, θα γίνει μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης των εργασιών.