Χανιά: Μπαίνει σε τροχιά… αποκατάστασης, το Ρολόι του Κήπου

Χανιά: Μπαίνει σε τροχιά… αποκατάστασης, το Ρολόι του Κήπου

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο αποκατάσταση ρολογιού δημοτικού κήπου Χανίων, με εκτιμώμενη συνολική αξία: 415.322,58 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (515.000,00 ευρώ με 24% Φ.Π.Α.) προχώρησε ο Δήμος Χανίων.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αποκατάσταση του Ρολογιού του Δημοτικού Κήπου Χανίων και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Όλη η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά ενώ η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών είναι στις 3 Δεκεμβρίου.

zarpanews.gr