Χανιά: Λουκέτο στην κλινική που ερευνάται για εμπόριο βρεφών και παράνομες υιοθεσίες

Χανιά: Λουκέτο στην κλινική που ερευνάται για εμπόριο βρεφών και παράνομες υιοθεσίες

Την εξάμηνη αναστολή λειτουργίας της κλινικής που εμπλέκεται σε κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών αποφάσισε το εποπτικό συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Παράλληλα, αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά του γενετικού υλικού της κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», σε ειδικά διαμορφωμένο και ασφαλή χώρο, καθώς η λειτουργία της κλινικής έχει διακοπεί, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφαλή διατήρηση του γενετικού υλικού και των στοιχείων και εγγράφων που το συνοδεύουν.

Λαμβάνοντας υπόψη 21 σημεία παράλληλα με τη διαπιστωθείσα έλλειψη της απαιτούμενης από τον νόμο διοικητικής και επιστημονικής στελέχωσης της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης και επειδή δεν συντρέχουν πλέον οι απαιτούμενες από τον νόμο προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, αλλά και επειδή έχει παύσει η λειτουργία τόσο της ΜΙΥΑ όσο και της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφαλή διατήρηση του γεννητικού υλικού και των συνοδευόντων αυτών στοιχείων και εγγράφων, έλαβε την εξής απόφαση:

 • Την επιβολή στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζα Κρυοσυντήρησης αντιστοίχως για τρία (3) έτη έκαστη, της διοικητικής κύρωσης της προσωρινής
  ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης για έξι (6) μήνες.
 • Α. Τη χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μεταφορά α) του γεννητικού υλικού της κλινικής στο Γενικό
  Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», σε ειδικά διαμορφωμένο και ασφαλή χώρο, καθώς και β) του σχετικού Αρχείου του εργαστηρίου που συνδέεται με το ως άνω υλικό, ως έχει και ευρίσκεται και γ) του αναγκαίου Ιατρικού Αρχείου των προσφευγόντων προς παροχή ιατρικών
  υπηρεσιών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην ως άνω Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και την Τράπεζα Κρυοσυντήρησης, ως έχουν
  και ευρίσκονται και
  Β. Την φύλαξη των ανωτέρω σε κατάλληλα διαμορφωμένο και ασφαλή χώρο στο ως άνω Νοσοκομείο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους εποπτευόμενους από αυτό εμπλεκόμενους φορείς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

φωτο zarpanews.gr