Χανιά: Η Αστυνομία σφράγισε γνωστό μπαράκι λόγω ηχορύπανσης

Χανιά: Η Αστυνομία σφράγισε γνωστό μπαράκι λόγω ηχορύπανσης

Κλειστό είναι από την Παρασκευή γνωστό μπαράκι στην οδό Καλλεργών στα Χανιά, το οποίο “σφράγισε” η Ελληνική Αστυνομία για δέκα ημέρες, μετά από ελέγχους που έκανε κατόπιν καταγγελιών.

Οι καταγγελίες αφορούσαν ηχορρύπανση και η Αστυνομία διαπίστωσε ότι το νυκτερινό κατάστημα υπερέβαινε τα νόμιμα όρια και προχώρησε στη “σφράγισή” του.

Όλοι κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν, ότι για να δουλέψει ο Τουρισμός πρέπει να συνυπάρξουν αρμονικά και επιχειρήσεις εστίασης αλλά και φιλοξενίας.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι «η αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων διασκέδασης και των καταστημάτων του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.δ. 180/1979 (Α΄ 46), καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, κατόπιν απόφασης του Διοικητή αυτής, εφόσον έχουν βεβαιωθεί από αστυνομικούς, εντός έτους από τη βεβαίωση της πρώτης παράβασης, συνολικά τρεις (3) παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α΄ του Π.δ. 180/1979, ως ισχύει (παρ. 7Α του αρ. 80 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4249/2014).»

zarpanews.gr