Χανιά: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Πλυντήριο

Χανιά: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Πλυντήριο

Χανιά: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Πλυντήριο

Από Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη χρήση των υπηρεσιών του Κοινωνικού Πλυντηρίου στο Δήμο Χανίων. Σκοπός είναι οι ευάλωτοι πολίτες να εξασφαλίσουν την ατομική τους υγιεινή, την καθαριότητα και το στέγνωμα των ρούχων τους, καθώς επίσης να μπορούν να ικανοποιήσουν την ανάγκη της ένδυσης και υπόδησης μέσα από την ιματιοθήκη της εν λόγω δομής.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται οι παρακάτω παροχές:

 • Κοινωνικά Λουτρά, για την εξασφάλιση της ατομικής υγιεινής.

 • Χρήση πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, για τον καθαρισμό και το στέγνωμα του ρουχισμού. Η χρήση τους θα πραγματοποιείται από τους ίδιους τους δικαιούχους.

Δημοτική Ιματιοθήκη, για παροχή ειδών ένδυσης και υπόδησης και λευκών ειδών.

 • Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τηλεόραση.

Δικαιούχοι

 • Άστεγοι

 • Ρομά

 • Ωφελούμενοι κοινωνικών προγραμμάτων (ΚΕΑ, ΤΕΒΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

 • Eυάλωτες ομάδες

Προκειμένου να εκδοθεί ατομική κάρτα στον κάθε ωφελούμενο ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης των δικαιούχων. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας του Δήμου Χανίων, όπου και θα αξιολογηθεί από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τουλάχιστον 3 μηνών).

 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 4. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προηγούμενου οικονομικού έτους και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων, όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού.

 5. Επιπλέον, μπορεί να ζητηθεί οποιοδήποτε δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση.

 6. Υπεύθυνη Δήλωση με τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία όλων των προσωπικών του δεδομένων από την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία.

Οι δικαιούχοι άλλων Κοινωνικών Παροχών από το Δήμο Χανίων (όπως ΚΕΑ, Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου, Βοήθεια στο Σπίτι, κ.α.) προσκομίζουν την κάρτα ωφελούμενου ή την απόφαση έγκρισης και εξαιρούνται των δικαιολογητικών με αρ. 2,3,4.

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά κατατίθεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας του Δήμου Χανίων (Πρόνοια) στο ισόγειο του Δημαρχείου Χανίων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2821341693 ή -691 ή -695.