Χανιά: Έξυπνο σύστημα στάθμευσης με την σφραγίδα του ΟΤΕ στην πλατεία 1866

Χανιά: Έξυπνο σύστημα στάθμευσης με την σφραγίδα του ΟΤΕ στην πλατεία 1866

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος θα εγκαταστήσει το έξυπνο σύστημα στάθμευσης στον ανοικτό κέντρο εμπορίου στην πλατεία των Νέων Καταστημάτων, όπως αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Ο ΟΤΕ ήταν και ο μόνος υποψήφιος ανάδοχος του έργου, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Μελέτη εφαρμογής
  • Αισθητήρες θέσεων στάθμευσης
  • Αισθητήρες θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ
  • Κάρτες bluetooth
  • Επέκταση – αναβάθμιση – παραμετροποίηση κεντρικού πληροφοριακού συστήματος – πλατφόρμα Διαχείρισης Έξυπνης Στάθμευσης
  • Επέκταση – αναβάθμιση – παραμετροποίηση του app (πολίτες και Δημοτικές υπηρεσίες)
  • Εγκατάσταση των αισθητήρων
  • Πιλοτική λειτουργία
  • Εκπαίδευση προσωπικού

Το συνολικό κόστους του έξυπνου συστήματος στάθμευσης ανέρχεται σε 52.700 ευρώ.