Χανιά: Έγινε η αρχή για την ανάπλαση της πλατείας 1866 και των γύρω δρόμων (φωτο)

Χανιά: Έγινε η αρχή για την ανάπλαση της πλατείας 1866 και των γύρω δρόμων (φωτο)

Χανιά: Έγινε η αρχή για την ανάπλαση της πλατείας 1866 και των γύρω δρόμων (φωτο)

Με προυπολογισμό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ (με ΦΠΑ), από τον δήμο Χανίων προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός  για το «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Χανίων».

Πρόκειται ουσιαστικά για την γενική ανάπλαση της πλατείας 1866 και των γύρω από αυτή δρόμων, ενώ η πρόταση για το έργο ξεκίνησε απο το 2018 επι δημαρχίας Τάσου Βάμβουκα και σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χανίων.

Το έργο χρηματοδοτείται με 1.100.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και με 2.390.000 ευρώ από ίδιους Πόρους του Δήμου Χανίων .

Το έργο  αφορά στην ανάπλαση περιοχής με συνολική έκταση 14.800 τ.μ. που περιλαμβάνει την Πλατεία 1866 και τις γύρω οδούς, δυτικά και ανατολικά της πλατείας 1866, Κορωναίου, Μυλωνογιάννη, Καραϊσκάκη, Κορκίδη, Κόρακα, Κριάρη στα οικοδομικά τετράγωνα 114, 115, 115Α, 116, 116Α, 117, 118, 119, 120 & 121.

Στο πλαίσιο της ανάπλασης της περιοχής για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:

Α. Εργασίες διαμόρφωσης οδών και πλατείας:

• Καθαίρεση του συνόλου των επιστρώσεων πεζοδρομίων, δρόμων και επιστρώσεων πλατείας
• Απομάκρυνση φυτών και δέντρων όπως προτείνεται στην φυτοτεχνική μελέτη και απομάκρυνση υφιστάμενου αστικού εξοπλισμού και σημάνσεων
• Απομάκρυνση οθωμανικής κρήνης (με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών έργων )
• Εργασίες εγκατάστασης υπόγειων υποδομών ομβρίων , δικτύου άρδευσης, δικτύων ΩΚΟ κτλ
• Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης τελικών επιφανειών στα υψόμετρα της μελέτης εφαρμογής
• Χάραξη νέων διαμορφώσεων
• Κατασκευές από σκυρόδεμα για τελικές επιφάνειες υποβάσεων , φρεάτια κτλ.
• Εγκατάσταση νέου πρασίνου στα νέα παρτέρια και νέου δικτύου άρδευσης στο σύνολο της περιοχής
• Συντήρηση και θεραπεία υφιστάμενων δέντρων
• Επιστρώσεις επιφανειών με τελικά υλικά ανά περιοχή με οδεύσεις τυφλών
• Προσαρμογή πλακοστρώσεων με υφιστάμενες πλακοστρώσεις και κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ
• Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων
• Εγκατάσταση νέου φωτισμού
• Εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, προστατευτικά πεζοδρομίου, parking μηχανών και ποδηλάτων, κάδοι, βρύση)
• Προσαρμογή με άσφαλτο με υφιστάμενους δρόμους και σήμανση οδών με διαγραμμίσεις
• Εγκατάσταση νέων σημείων ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi spots)
• Εγκατάσταση σταθμού διάθεσης ποδηλάτων

Β. Εργασίες στις υφιστάμενες δομές :

• Καθαιρέσεις εσωτερικών χωρισμάτων υπογείων wc
• Κατασκευή νέων χωρισμάτων και υποδομών
• Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στην δυτική σκάλα προς υπόγειο wc
• Κατασκευή μεταλλικών βοηθητικών χώρων και εγκατάσταση ισόγειου wc ΑΜΕΑ. 

Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/02/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης

flashnews.gr