Χανιά: Αποκατάσταση του Ενετικού Τείχους – Αλλάζει όψη η Δυτική Τάφρος

Χανιά: Αποκατάσταση του Ενετικού Τείχους – Αλλάζει όψη η Δυτική Τάφρος

Χανιά: Αποκατάσταση του Ενετικού Τείχους – Αλλάζει όψη η Δυτική Τάφρος

Ένα νέο έργο ύψους 200.000 ευρώ εντάσσεται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων , (ΒΑΑ Χανίων) ,με χρηματοδότηση του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 συμπληρώνοντας το μεγάλο έργο που είναι σε εξέλιξη στην Δυτική Τάφρο.

Το έργο που περιλαμβάνει στερεωτικές εργασίες και αποκατάσταση στην δυτική πλευρά του Τείχους ώστε οι εργασίες να γίνουν παράλληλα, σύμφωνα με την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων, Ελένη Παπαδοπούλου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη εντάσσεται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Χανίων (ΒΑΑ Χανίων) , στο πλαίσιο του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 το έργο : «Αποκατάσταση του Δυτικού Ευθύγραμμου Τμήματος (Cortina) των Ενετικών τειχών της Παλαιάς Πόλης των Χανίων» , με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου, θα αποκατασταθεί στατικά και μορφολογικά τμήμα των Ενετικών Τειχών της Παλιάς Πόλης Χανίων και συγκεκριμένα το προεξέχον τμήμα cordone, καθώς και το Parapeto, τα οποία αναπτύσσονται κατά μήκος των δυτικών οχυρώσεων της παλιάς πόλης από τον επιπρομαχώνα Priuli μέχρι το σημείο που συναντάμε την σύγχρονη οδό Μελετίου Πηγά. Επίσης θα διαμορφωθεί από την ίδια πλευρά το επικλινές τμήμα μεταξύ του parapeto και της στέψης της cortina με σκοπό την ανάδειξη και τον ευπρεπισμό του μνημείου, με καθαρισμούς – απομάκρυνση οχλούσας βλάστησης και απορριμμάτων, καθώς και επιχώσεις ή αποχωματώσεις για την αντιδιαβρωτική προστασία του πρανούς.

Το έργο θα υλοποιήσει η Εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων.

zarpanews.gr

Προτάσεις για τα Χανιά