Ασφαλιστική εταιρεία «φάντασμα» εξαπατά Κρητικούς

Ασφαλιστική εταιρεία «φάντασμα» εξαπατά Κρητικούς

Τα μάτια σας 14 προειδοποιεί ο σύλλογος ασφαλιστικών διαμεσολαβιτών Χανίων για την εταιρεία General Commodities Trade part of Levins.

Σύμφωνα με το σύλλογο, δεν υπάρχει εταιρεία με επωνυμία General Commodities Trade part of Levins, καταχωρημένη στην Τράπεζα Ελλάδας.

Ο σύλλογος προειδοποιεί τους πολίτες να μην πέσουν θύματα και αναφέρουν χαρακτηριστικά:

Όπως προκύπτει από ενημέρωση που έλαβε ο Σύλλογος μας τόσο από το Επιμελητήριο Αθηνών όσο και από το έγκυρο blogspot ασφαλιστικού ενδιαφέροντος Next Deal, προκύπτει ότι η ανωτέρω αναφερόμενη εταιρεία δεν είναι καταχωρημένη είτε σαν General Commodities Trade είτε σαν Levins στα μητρώα Ασφαλιστικών Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ως εκ τούτου τα ασφαλιστήρια της εν λόγω εταιρείας είναι παράνομα και δεν αναγνωρίζονται από την τροχαία.

Συνιστούμε στους ασφαλισμένους που έχουν συνάψει ασφαλιστήριο με την GCT part of Levins άμεση αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας.

Παραθέτουμε:

Το θέμα είχε φθάσει στην ελληνική εποπτική αρχή (ΔΕΙΑ της Τράπεζας της Ελλάδος) η οποία μετά από έλεγχο διαπίστωσε ότι δεν έχει δοθεί άδεια ούτε στην εταιρεία LEV INS Ούτε στην General Commodities να πουλούν ασφαλιστήρια συμβόλαια στην ελληνική αγορά. Η LEV INS θεώρησε ότι έπεσε θύμα της General Commodities, προσέφυγε στα ελληνικά δικαστήρια και πέτυχε να καταδικαστεί η General Commodities.

flashnews.gr