Απόφοιτη του Πολυτεχνείου Κρήτης πήρε τη 2η θέση σε διεθνή διαγωνισμό

Απόφοιτη του Πολυτεχνείου Κρήτης πήρε τη 2η θέση σε διεθνή διαγωνισμό

Η απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης Χρυσούλα Τάλλαρου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον Διαγωνισμό Bachelor’s Division of the 2021 SPE Europe Regional Paper Contest, της Διεθνούς Κοινότητας Μηχανικών Πετρελαίου (Society of Petroleum Engineers SPE).*

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 11 και 12 Μαΐου 2021. Ο τίτλος του άρθρου για το οποίο διακρίθηκε είναι : “Effect of the asphaltene precipitation and deposition on the relative permeability curves of Berea Sandstone”.

Το άρθρο αποτελεί μέρος της διπλωματικής εργασίας της κ. Τάλλαρου, η οποία έχει ως τίτλο «Εργαστηριακή διερεύνηση της επίδρασης της διαβρεξιμότητας του πετρώματος επί των καμπυλών σχετικών διαπερατοτήτων νερού-πετρελαίου σε πυρήνες υπόγειων ταμιευτήρων υδρογονανθράκων».

Η εργασία υλοποιήθηκε στο Εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπόγειων Ταμιευτήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με επιβλέποντες τους Καθηγητές της Σχολής Νικόλαο Βαρότση και Ανδρέα Γιώτη και με τη υποστήριξη του Δρ. Δημήτρη Μαρινάκη, μέλους ΕΔΙΠ της Σχολής.

Στο άρθρο αναλύεται η μεθοδολογία προσδιορισμού της διαβροχής σε πέτρωμα υδατοδιαβρεχτό, ενώ παρουσιάζεται και η τεχνητή μεταβολή της με χρήση ασφαλτενίων σε πετρελαιοδιαβρεχτή κατάσταση.

Στο πλαίσιο της μελέτης, πραγματοποιήθηκε σειρά μετρήσεων σχετικών διαπερατοτήτων προκειμένου να παρατηρηθεί η επίδραση των ασφαλτενίων στις καμπύλες σχετικών διαπερατοτήτων μεταξύ των δύο δοκιμίων διαφορετικής διαβροχής.

Η Xρυσούλα Τάλλαρου είναι κάτοχος 5 Βραβείων Αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης, ένα για κάθε έτος φοίτησής της, ενώ αποφοίτησε με το μεγαλύτερο βαθμό στο έτος της.

zarpanews.gr