Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των ειδών στη χώρα- Σε ισχύ η διάταξη στα Χανιά

Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των ειδών στη χώρα- Σε ισχύ η διάταξη στα Χανιά

Κατόπιν της με αριθμό πρωτόκολλου 151342/50 από 11-01-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηρεύσιμων ειδών σε όλη την Επικράτεια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών μέχρι και την 18η Ιανουαρίου 2017.

Η απαγορευτική διάταξη θήρας που εκδόθηκε από την Δ/νση Δασών Χανίων, για τις χιονοσκεπείς εκτάσεις παραμένει σε ισχύ. Η συγκεκριμένη διάταξη ανέφερε:

«Α. Απαγορεύουμε τη θήρα όλων ανεξαιρέτως των θηραμάτων (πτερωτών & θηλαστικών) στις χιονοσκεπείς εκτάσεις του νομού Χανίων και για όσο χρόνο διαρκεί η χιονοκάλυψή τους, κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2015-2016 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας όπως παρακάτω:

α) Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).

β) Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος.

γ) Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.

Β. Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/1969, 996/1971, του Ν. 177/1975, της υπ’ αριθμ. 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης και της 37338/1807/Ε103/1-9-2010 κοινής υπουργικής απόφασης. Γ. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι τέλους της Κυνηγετικής περιόδου 2015-2016. Δ. Η εφαρμογή της ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου καθώς και κάθε φιλόνομο πολίτη.

Flashnews.gr