ΑΝΕΚ: Αρνητική η Τράπεζα Πειραιώς στην εξαγορά της εταιρείας από τη Seajets

ΑΝΕΚ: Αρνητική η Τράπεζα Πειραιώς στην εξαγορά της εταιρείας από τη Seajets

Oι τράπεζες απέρριψαν την πρόταση του Μάριου Ηλιόπουλου για εξαγορά της ΑΝΕΚ σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο.

«Η πρότασή σας είναι υποδεέστερη από την υπό υλοποίηση συμφωνία Attica-AΝΕΚ, εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο ολοκλήρωσης οπότε δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική», τονίζει η Τράπεζα Πειραιώς ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων.

H ανακοίνωση της εταιρείας

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Αναφορικά με την από 14/06/2023 πρόταση που υποβλήθηκε από τις εταιρείες ΣΙ ΤΖΕΤΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΙΑΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και GOLDENSTEP SHIPPING LIMITED προς τους Δανειστές και Μετόχους της Εταιρείας εκπροσωπούντες ποσοστό 57 % του μετοχικού κεφαλαίου, με θέμα την πρόταση εξαγοράς μετοχών και δανεισμού της AΝΕΚ, η Τράπεζα Πειραιώς, υπό της ιδιότητά της ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων Δανειστών, απέστειλε στις προτείνουσες εταιρείες την από 26.06.2023 επιστολή, κοινοποιηθείσα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στη Διοίκηση της AΝΕΚ, στην οποία επισημαίνει αυτολεξεί τα ακόλουθα:

«Μολονότι ξενίζει ο χρονισμός της πρότασης των εταιρειών σας, καθώς η εν εξελίξει συγχώνευση της AΝΕΚ με την Attica Group είναι δημοσίως γνωστή ήδη από το Σεπτέμβριο 2022, μελετήσαμε διεξοδικά τα επιμέρους στοιχεία και όρους ισχύος της πρότασής σας για την εξαγορά του δανεισμού και ορισμένων μετοχών της εταιρείας AΝΕΚ, καθώς και τις πληροφορίες που θέσατε υπ’ όψιν μας.

Η εξέταση της πρότασής σας έγινε υπό το πρίσμα των εν ισχύι πιστωτικών και συναλλακτικών πολιτικών και διαδικασιών καθενός από τους δανειστές -αποδέκτες της πρότασής σας. Στη βάση αυτή – και σύμφωνα με σχετική ανάλυση του συμβούλου μας – κρίθηκε ότι η υποβληθείσα πρότασή σας είναι, σε όρους ανακτώμενης αξίας, υποδεέστερη από την υπό υλοποίηση συμφωνία μεταξύ Attica Group και AΝΕΚ και παράλληλα εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο ολοκλήρωσης (execution risk), οπότε δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση στην υπόθεση της AΝΕΚ.

Ενδεικτικά αναφερόμαστε στην αβεβαιότητα της χρηματοδότησης του προτεινόμενου τιμήματος, καθώς και στην προϋπόθεση διενέργειας due diligence, διαδικασία η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί για την πρόταση της Attica Group. Σημειώνουμε περαιτέρω, πως η πρότασή σας δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τις σημαντικές ταμειακές ανάγκες της AΝΕΚ προς τρίτους πιστωτές, ούτε περιλαμβάνει σχεδιασμό για την ομαλή μετάβαση και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας λόγω δυνητικής λήξης της κοινοπραξίας AΝΕΚ – Superfast (operational risk).
Ως εκ τούτου, η πρότασή σας δεν πληροί τα απαραίτητα κριτήρια για να αποτελέσει αναλήψιμο πιστωτικό και επιχειρηματικό κίνδυνο και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Διευκρινίζεται ότι την επιστολή αυτή την απευθύνουμε ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων του από 29.03.2017 Κοινοπρακτικού Δανείου της εταιρείας AΝΕΚ Α.Ε., εκ μέρους όλων των ομολογιούχων δανειστών»

Η Μέτοχος ΒΑΡΜΙΝ Α.Β.Ε.Ε., με την από 23/06/2023 απαντητική της επιστολή προς την Διοίκηση της AΝΕΚ, αναφέρει αυτολεξεί ότι: «δεν αποδεχόμαστε τη συγκεκριμένη προσφορά λόγω του προσφερόμενου τιμήματος και της δομής της. Θεωρούμε ότι η υφιστάμενη συμφωνία των Μετόχων και Δανειστών με την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ για την συγχώνευση δια απορροφήσεως της AΝΕΚ, η οποία ευρίσκεται ήδη σε στάδιο εγκρίσεων, πέρα των προσδοκώμενων υπεραξιών, είναι η μόνη άμεση λύση, η οποία διασφαλίζει την διάσωσή της».

powergame.gr