240 προσλήψεις με ΑΣΕΠ στα Χανιά σε Δήμους, ΔΕΥΑΧ και ΔΕΥΑΒΑ – Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά

240 προσλήψεις με ΑΣΕΠ στα Χανιά σε Δήμους, ΔΕΥΑΧ και ΔΕΥΑΒΑ – Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά

Μέσα στον Ιανουάριο θα δημοσιευτεί η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ μετά από απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών για 8.171 μόνιμους υπαλλήλους σε όλους τους δήμους της χώρας.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν στην προκήρυξη είναι: διοικητικοί, γραμματείς, επιστάτες καθαριότητας, επόπτες καθαριότητας, εργάτες ύδρευσης, οδοκαθαριστές, εργάτες γενικών καθηκόντων, συνοδοί απορριμματοφόρου, χειρώνακτες, καθαριστές εξωτερικών χώρων, καταμετρητές, εργάτες ύδρευσης, εργάτες φυλακών, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτροτεχνίτες, μηχανικοί αυτοκινήτων, κλητήρες, οδηγοί αυτοκινήτων, οδηγοί απορριμματοφόρου, οδηγοί λεωφορείων, προσωπικό καθαριότητας, σχεδιαστές δομικών έργων, τεχνίτες, υδραυλικοί, σιδηρουργοί, φύλακες, χειριστές μηχανημάτων κ.ά.

Με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης οι τωρινοί συμβασιούχοι στην καθαριότητα των δήμων θα λάβουν μπόνους 17 μορίων ανά μήνα εμπειρίας και για σύνολο 24 μηνών.

Οι απολαβές των υπαλλήλων που θα προσληφθούν από τους δήμους θα καλύπτονται από τους δημοτικούς προϋπολογισμούς και συγκεκριμένα μέσω των ανταποδοτικών τελών των δήμων.

Στα Χανιά οι εγκεκριμένες θέσεις είναι συνολικά 240 και κατανέμονται ως εξής: 66 στον Δήμο Χανίων, 37 στον Δήμο Πλατανιά, 19 στον Δήμο Αποκορώνου, 6 στον Δήμο Σφακίων, 77 στη ΔΕΥΑΧ και 35 στη ΔΕΥΑΒΑ.

Επισυνάπτονται οι αναλυτικοί πίνακες με τις εγκεκριμένες θέσεις.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 3 ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 4 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 16 ΟΔΗΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 30 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΣΥΝΟΛΟ     66  

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 6 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 5 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 13 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 8 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΣΥΝΟΛΟ     37  

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 6 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 3 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 10 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ – ΣΥΝΟΛΟ     19  

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 4 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΣΥΝΟΛΟ     6  

ΔΕΥΑΧ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ 1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 3 ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 8 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 4 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 1 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 2 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 4 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 4 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 3 ΟΔΗΓΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΕ 14 ΕΡΓΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΕ 1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΣΥΝΟΛΟ     77  

 

ΔΕΥΑΒΑ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ 2 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ 2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ 1 ΧΗΜΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ»
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 1 ΟΔΗΓΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 2 ΤΕΧΝΙΚΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ»
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 2 ΤΕΧΝΙΚΩΝ «ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ»
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 3 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ»
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΕ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) – ΣΥΝΟΛΟ     35  

 

zarpanews.gr