Αναλυτικά στατιστικά του aera.gr

Δείτε τα αναλυτικά στατιστικά της ιστοσελίδας aera.gr από το Ιανουάριο του 2018 έως τώρα καθώς και το target group μας.

  *Χρήστες *Νέοι χρήστες *Προβολές
Ιούνιος 2020 279.281 109.123 386.476
Μάιος 2020 241.054 93.454 355.416
Απρίλιος 2020 492.688 220.384 656.382
Μάρτιος 2020 336.083 130.197 481.817
Φεβρουάριος 2020 180.850 50.511 252.109
Ιανουάριος 2020 185.190 63.559 240.706
Δεκέμβριος 2019 222.911 80.265 297.428
Νοέμβριος 2019 128.925 39.330 179.236
Οκτώβριος 2019 149.439 49.990 212.706
Σεπτέμβριος 2019 101.676 30.360 154.462
Αύγουστος 2019 111.016 33.086 176.747
Ιούλιος 2019 92.455 24.110 148.827
Ιούνιος 2019 79.660 21.418 128.531
Μάιος 2019 94.561 22.615 161.684
Απρίλιος 2019 97.183 20.763 160.950
Μάρτιος 2019 128.966 32.003 216.063
Φεβρουάριος 2019 124.834 36.677 219.538
Ιανουάριος 2019 113.354 32.370 191.459
Δεκέμβριος 2018 103.839 35.454 212.937
Νοέμβριος 2018 94.980 31.772 327.252
Οκτώβριος 2018 92.108 32.169 318.351
Σεπτέμβριος 2018 87.647 29.692 314.936
Αύγουστος 2018 94.890 31.146 344.701
Ιούλιος 2018 79.226 22.022 280.145
Ιούνιος 2018 98.191 24.647 313.897
Μάιος 2018 111.158 30.577 376.819
Απρίλιος 2018 81.145 22.593 175.818
Μάρτιος 2018 142.674 50.093 215.888
Φεβρουάριος 2018 115.344 35.092 187.870
Ιανουάριος 2018 161.150 41.341 281.338

Επεξήγηση στατιστικών 

*Χρήστες: Συνολική χρήστες που έχουν επισκεφτεί την ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια του μήνα.
*Νέοι χρήστες: Ο αριθμός των νέων χρηστών εντός του μήνα.
*Προβολές σελίδας: Οι Προβολές σελίδων είναι ο συνολικός αριθμός σελίδων που έχουν προβληθεί. Υπολογίζονται οι επαναλαμβανόμενες προβολές μίας σελίδας.

Για την μέτρηση της επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε το έγκυρο πρόγραμμα στατιστικών Google analytics.

Αναλυτικά στατιστικά target group 2019

Ηλικίες: 

18-24: 8,82%
25-34: 36,24%
35-44: 26,75%
45-54: 15,40%
55-64: 7,57%
65+: 5,22%

Φύλο:
Γυναίκες: 51,19% 
Άνδρες 48,81%

Σελίδα facebook: 43:900+ likes (δείτε εδώ)
instagram: 3.400+ (δείτε εδώ)