Αναλυτικά στατιστικά του aera.gr

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά στατιστικά (επισκέπτες, προβολές και target group) του aera.gr για το έτος 2021.

Όλα τα παρακάτω αναλυτικά στατιστικά προέρχονται από το έγκυρο πρόγραμμα στατιστικών google analytics – Περίοδος στατιστικών Ιανουάριος 2021 – Απρίλιος 2021.

Όλα τα άρθρα και διαφημίσεις δημοσιεύονται στο facebook (46.300+ χρήστες) και στο twitter (980+ χρήστες)

Διαφημιστείτε αποτελεσματικά και οικονομικά στο aera.gr

Επισκόπηση κοινού στατιστικά

Επισκόπηση κοινού στατιστικά

Χρήστες: Χρήστες που έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον μία περίοδο σύνδεσης κατά τη διάρκεια του εύρους ημερομηνιών.

Νέοι χρήστες: Ο αριθμός των νέων χρηστών εντός του επιλεγμένου εύρους ημερομηνιών.

Περίοδοι σύνδεσης: Συνολικός αριθμός των περιόδων σύνδεσης εντός του επιλεγμένου εύρους ημερομηνιών. Μια περίοδος σύνδεσης είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία ένας χρήστης συσχετίζεται ενεργά με τον ιστότοπο, την εφαρμογή σας κ.λπ. Όλα τα δεδομένα χρήσης (Προβολές οθόνης, Συμβάντα, Ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.) συσχετίζονται με κάποια περίοδο σύνδεσης.

Προβολές σελίδας: Οι Προβολές σελίδων είναι ο συνολικός αριθμός σελίδων που έχουν προβληθεί. Υπολογίζονται οι επαναλαμβανόμενες προβολές μίας σελίδας.

Ποσοστό εγκατάλειψης: Το ποσοστό των περιόδων σύνδεσης σε μία σελίδα στις οποίες δεν υπήρξε καμία αλληλεπίδραση με τη σελίδα. Μια περίοδος σύνδεσης με εγκατάλειψη έχει διάρκεια 0 δευτερολέπτων.

Δημογραφικά στοιχεία (target group): Επισκόπηση

Τοποθεσία top10

Τοποθεσία Ελλάδα top10