Χιλιάδες ακίνητα διαγράφηκαν από Airbnb και Booking

Χιλιάδες ακίνητα διαγράφηκαν από Airbnb και Booking

Πλήθος φορολογουμένων είδαν τα ακίνητά τους να διαγράφονται από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO.

Μετά τις διασταυρώσεις που «έτρεξε» η ΑΑΔΕ στα στοιχεία που πήρε στα χέρια της από τις πλατφόρμες εντόπισε 18.657 καταχωρήσεις ακινήτων που είτε δεν είχαν Αριθμό Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) είτε ο ΑΜΑ που αναγραφόταν ηλεκτρονικά δεν ήταν έγκυρος.

Τα ακίνητα αυτά «εξαφανίστηκαν» αμέσως από τις πλατφόρμες. Υστερα από άλλη διασταύρωση εντόπισε χιλιάδες φορολογούμενους που δεν είχαν δηλώσει τις αποδοχές που είχαν εισπράξει το 2017 και 2018.

Συνολικά η εφορία έστειλε πάνω από 50.000 ραβασάκια με φόρους που υπερβαίνουν τα 53 εκατ. ευρώ.

Για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb που δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης τα πρόστιμα ξεκινούν από 5.000 ευρώ και φθάνουν έως 20.000 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι «καμπάνες» είναι μεγαλύτερες καθώς επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ.

Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

dnews.gr