Πιο επιτυχημένες μεταμοσχεύσεις βλαστικών κυττάρων

 

Πιο επιτυχημένες μεταμοσχεύσεις βλαστικών κυττάρων

Πιο επιτυχημένες μεταμοσχεύσεις βλαστικών κυττάρων

ΛΟΝΔΙΝΟ Επιστήμονες του Κέντρου Ερευνας για τον Καρκίνο Fred Ηutchinson στο Σιάτλ ανέπτυξαν μια νέα τεχνική η οποία καταργεί την ανάγκη για μεταμοσχεύσεις κυττάρων του μυελού των οστών από δότες σε ασθενείς με νόσους όπως η λευχαιμία.

 Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν βλαστικά κύτταρα του ομφάλιου λώρου και πέτυχαν να αυξήσουν τον αριθμό τους στο αίμα κατά 164 φορές, γεγονός που εξασφαλίζει πιο ισχυρή και ασφαλή θεραπεία. Τα κύτταρα αυτά μεταμοσχεύτηκαν για πρώτη φορά σε ανθρώπους με καλά αποτελέσματα, όπως αναφέρουν οι ερευνητές στην επιθεώρηση «Νature Μedicine».

Σήμερα στο πλαίσιο της θεραπείας ασθενών με λευχαιμία και άλλους αιματολογικούς καρκίνους οι ειδικοί καταφεύγουν πολλές φορές στη μεταμόσχευση κυττάρων μυελού των οστών. Για να είναι επιτυχής η μεταμόσχευση απαιτείται να βρεθεί ιστοσυμβατός δότης ώστε να μη γίνει απόρριψη του μοσχεύματος, κάτι που δεν είναι εύκολο. Ακόμη όμως και αν ο ιστοσυμβατός δότης βρεθεί, ελλοχεύει ο κίνδυνος απόρριψης των κυττάρων. Τα εμπόδια αυτά ξεπερνιούνται με τη χρήση κυττάρων του ομφάλιου λώρου τα οποία εξάγονται κατά τη στιγμή της γέννησης του βρέφους. Τα κύτταρα αυτά δεν έχουν χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να «πυροδοτήσουν» την απόρριψή τους από το ανοσοποιητικό σύστημα. Ετσι μπορεί τα κύτταρα που προέρχονται από τον ομφάλιο λώρο ενός μόνο βρέφους να χρησιμοποιηθούν σε οποιονδήποτε ασθενή χωρίς να υπάρχει ανάγκη ιστοσυμβατότητας.

Το μεγάλο μειονέκτημα αυτής της διαδικασίας, όμως, είναι ότι τα κύτταρα ενός ομφάλιου λώρου είναι πολύ λίγα για χρήση σε ενηλίκους. Για τον λόγο αυτόν οι επιστήμονες αναζητούν τρόπους πολλαπλασιασμού τους ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών. Οι αμερικανοί ερευνητές πιστεύουν τώρα ότι βρήκαν τον τρόπο να παραγάγουν στο εργαστήριο μεγάλους αριθμούς βλαστικών κυττάρων του ομφάλιου λώρου. Παρενέβησαν σε ένα «μονοπάτι» που δίνει σήμα πολλαπλασιασμού των κυττάρων, επιτυγχάνοντας να αυξήσουν τον αριθμό τους χωρίς να χάσουν τις πολύτιμες ιδιότητές τους.

Μετά την επιτυχία των πειραμάτων σε ζώα, τα κύτταρα αυτά χρησιμοποιήθηκαν σε δέκα ασθενείς. Οπως προέκυψε, έγιναν αποδεκτά από τους λήπτες πολύ ταχύτερα σε σύγκριση με κύτταρα του ομφάλιου λώρου που δεν είχαν υποστεί επεξεργασία στο εργαστήριο. Σήμερα επτά από τους δέκα ασθενείς οι οποίοι έλαβαν τη μεταμόσχευση των ειδικά επεξεργασμένων κυττάρων συνεχίζουν να ζουν χωρίς να εμφανίζουν υποτροπή της νόσου τους.

 

ΠΗΓΗ ΤΟ ΒΗΜΑ